Show simple item record

dc.contributor.advisorBůžek, Václav
dc.contributor.authorKadeřábek, Josef
dc.date.accessioned2021-11-26T14:53:29Z
dc.date.available2021-11-26T14:53:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/10792
dc.description.abstractPředkládaná rigorózní práce se zabývá proměnami měšťanských elit v královském městě Slaný v první třetině 17. století. Na základě rozboru knih městské provenience a církevních matrik se snaží ukázat, jakým způsobem se utvářely měšťanské elity v uvedeném období. Všímá si nejen jejich vlastní struktury, ale také strategií, které volili měšťané ve snaze do nich proniknout. Zohledňuje také situaci po roce 1620, kdy se pokouší ukázat, k jakým proměnám elit došlo v souvislosti s probíhající protireformací. V potaz bere změnu právního statutu města i rozsáhlou emigraci z konce dvacátých let. Ptá se po tom, zda v této době došlo i ke změně strategií jednotlivých měšťanů při snahách vstoupit mezi měšťanské elity.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleProměny slánských měšťanských elit v době protireformace (1610-1635)cze
dc.title.alternativeTransformation of the burgeois elites of town Slaný in the process of Counter-Reformation (1610-1635)eng
dc.typerigorózní prácecze
dc.identifier.stag30939
dc.description.abstract-translatedThe present thesis deals with the changes of municipal elite in the royal town of Slany in the first third of the 17th century. The research based on the analysis of urban books and church registers tries to show how the municipal elite formed in that period. It notices not only their own structures but also strategies that townsmen chose in an attempt to enter them. It also reflects the situation after 1620, when it attempts to show how the elite transformations occurred in the context of the ongoing Counter-Reformation. It takes into account the change of the legal status of the town and an extensive emigration of the late twenties. It asks whether there was a change of strategy in endeavours of common townsmen to join the municipal elite in Slaný at that time.eng
dc.date.accepted2012-10-24
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineHistoriecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-namePhDr.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record