Now showing items 286-305 of 1418

  • Fairytales reinvented: How the heroines shape their own destiny in Robin McKinley's fairytale retellings Beauty, Rose Daughter and Deerskin 

   Konopiská, Helena (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato práce se zabývá hrdinkami převyprávěných pohádek Robin McKinley. Úvod představuje převyprávěné pohádky jako žánr a Robin McKinley jako autorku. Zbytek práce je rozdělen na dvě hlavní části. Ta první pojednává o ...
  • Fanouškovství jako aktivní konzumace kultury 

   Vaníčková, Simona (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato bakalářská práce se zabývá tematikou fanouškovství, konkrétně fanouškovskými komunitami fikčních kulturních děl. V první části mapuje postupný výzkum masových médií od 20. století a rozvoj přístupu k publiku konzumujícímu ...
  • Fantastická povídka v české literatuře na konci 19. století a Karel Švanda ze Semčic 

   Wagnerová, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se bude zabývat pojetím fantastické povídky a jejími modifikacemi v české i světové literární produkci konce 19. století. Východiskem bude dílo Karla Švandy ze Semčic (Fantastické povídky, 1892; Bizarrní ...
  • Fantastické prózy Dina Buzzatiho 

   Machová, Taťána (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem této bakalářské práce je představit fantastická díla Tatarská poušť a Sessanta racconti Dina Buzzatiho. Po úvodu do fantastické literatury následuje praktická část, která se věnuje popisu tří bází povídek nalezených ...
  • Farní kronika Olešnice (1787 - 1887) 

   Wagnerová, Miluše (Jihočeská univerzita, 2008)
   Bakalářská práce Farní kronika Olešnice (1787 - 1887) se snaží pomocí vědecké edice přiblížit téma farních kronik. Je členěna do sedmi kapitol a její součástí je seznam literatury a pramenů, spolu s přílohami, do kterých ...
  • Fenomenologie a kubismus jako "návrat k věcem" 

   Suchelová, Eva (Jihočeská univerzita, 2009)
  • Fenomén livre de poche a jeho místo ve francouzské knižní produkci 

   Hlaváčková, Karolína (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce je zaměřena na knihy formátu poche a jejich postavení ve francouzské knižní produkci. Práce je rozdělena na tři části. Po krátkém úvodním seznámení s tímto formátem, se první část věnuje vzniku tohoto ...
  • Fenomén uměleckého falza 

   Plášilová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou padělaných a stylově napodobených uměleckých děl, jejich identitou se zaměřením na teoretické problémy, které sebou existence uměleckých falz přináší. V práci budou nejprve ...
  • Ferdinand de Saussure ve strukturálním myšlení Clauda Lévi-Strausse 

   Lacušková, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
  • Festival francouzského filmu v České republice 

   Kramářová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se věnuje Festivalu francouzského filmu, který má v České republice již svoji tradici.\\ První část práce je zaměřena na minulé ročníky festivalu a shrnuje jeho historii.\\ Zahrnuje i charakteristiku ...
  • Fikční svět Sapkowského Zaklínače 

   Vinický, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá fikčním světem Andrzeje Sapkowského tak, jak si jej autor vytvořil pro svou knižní sérii Sága o zaklínači. Práce předkládá koncept narativní sémantiky tak, jak jej ve své knize Heterocosmica ...
  • Fikční světy fanfiction 

   Dvořáková, Andrea (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce pojednává o základních poznatcích v oblasti tzv. fenoménu fanfiction, tedy souboru narativních literárních děl psaných fanoušky. Upozorňuje na nejvýraznější specifika i problémy tohoto jevu a ukazuje ...
  • Fikční světy literární fantasy 

   Liška, Jan (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku fikčních světů ve fantastické literatuře. V práci budou vysvětleny základních pojmy důležité pro tvorbu fikčních světů i textů fantasy žánru. Užití těchto teoretických ...
  • Fiktivní jazyky 

   Kosobudová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a popsání tzv. ?fiktivních jazyků,? s nimiţ se můţeme setkat v současné beletrii, filmech a seriálech. K nejznámějším patří: elfské jazyky quenijština a sindarština J. R. R. Tolkiena, ...
  • Film (Protektorat 1938-1945): Über die Freiheit von Schauspielern im Protektorat 

   Bicková, Petra (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá tématem film v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce se zaměřuje také na propagandu pod vedením ministra Josepha Goebbelse, jaké prostředky propaganda využívala a jak propaganda ovlivnila ...
  • Filmový střih a teorie vyprávění 

   Kavka, Vojtěch (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií vyprávění ve filmovém díle společně se střihovou skladbou a jejich vzájemného vztahu. Konkrétně je práce založena na teorii narace od Davida Bordwella. Ve spojitosti s touto teorií ...
  • Filozof proti duchu doby. Bohumír Janát v souvislostech života a díla 

   Kohelová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá křesťanským filosofem a myslitelem Bohumírem Janátem. Na základě studia archívních pramenů v podobě dokumentů a korespondence z osobní pozůstalosti a archivu Libri prohibiti přibližuje nejen ...
  • Fimfárum J.Wericha a knížky lidového čtení 

   Kotrbová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce se pokusí přiblížit vývoj a šíření knížek lidového čtení, které bezpochyby představovaly neodmyslitelnou součást české slovesné kultury. O tom svědčí i fakt, že jejich náměty jsou dodnes součástí naší ...
  • Firma Faurecia a její působení v České republice jako příklad velké francouzské průmyslové investice (geografická analýza) 

   Miesbauerová, Klára (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se věnuje přímým zahraničním investicím a firmě Faurecia. V první části práce je pozornost věnována přímým zahraničním investicím v České republice. Zároveň je v této části kladen důraz na rozbor ...
  • Flaubertův papoušek jako postmoderní dílo 

   Burianová, Nikol (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá knihou anglického spisovatele 20. století, Juliana Barnese, Flaubertův papoušek, z hlediska postmoderny. Cílem práce je poukázat na postmoderní rysy a charakteristiky přítomné v románu a ...