Now showing items 1299-1318 of 1418

  • Václav Beneš Třebízský 

   Popelková, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování recepce života a díla Václava Beneše Třebízského a vytvoření přehledu o frekvenci vydávání jeho románů a povídek v určitých časových úsecích. Dále bude provedena analýza poetiky ...
  • Václav Hrabě a kontext "beat generation" 

   Postlová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá hnutím amerických autorů ,,beat generation" a českým kontextem tohoto hnutí, v čele se spisovatelem Václavem Hrabětem. Práce shrnuje dobovou kulturně-historickou situaci v USA i v Československu, ...
  • Válka žádaným tématem? Eseje F. V. Krejčího z roku 1915 jako podnět literární polemiky. 

   Vitoňová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této bakalářské práce je reflexe otázky první světové války jako vhodného literárního tématu prezentované v knize esejí českého spisovatele a kritika Františka Václava Krejčího na přelomu 19. a 20. století Doba: ...
  • Vdovství na jihu Čech v 17. - 18. století 

   Matějů, Jana (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Veduty a detailní kresby Prahy v tvorbě Václava Hollara. Porovnání těchto pohledů s kresbami Prahy jiných grafiků a kreslířů. 

   Kropáčková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na dva problémy. V první řadě se zaobírá vývojem pražských vedut, a to v časovém rozmezí zhruba pětiset let (od počátku jejich vzniku až po nástup fotografie). V této sekci jsou představeni ...
  • Velká hospodářská krize (1929) a její vliv na hospodářský a politický život Latinské Ameriky 

   Kušnierik, Michal (Jihočeská univerzita, 2010)
   Předložená bakalářská práce zkoumá dopad Velké hospodářské krize z roku 1929 na hospodářský a politický život v Latinské Americe. První část práce pojednává o kořenech vzniku Světové ekonomické krize ve Spojených státech ...
  • Velké a malé žitavské postní plátno v kontextu obdobných památek Německa a Rakouska 

   Yagodka, Valentyna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se věnuje středověkým sakrálním textiliím v německé Žitavě, jmenovitě velkému a malému žitavskému postnímu plátnu v kontextu obdobných památek v Německu a Rakousku. Představuje obě plátna v historickém a ...
  • Venkovský realismus - literárněhistorické koncepce pojmu 

   Hromková, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce si klade za cíl analyzovat literárněhistorický pojem venkovský realismus z hlediska jeho konceptů v základních syntézách dějin české literatury i v klíčových monografiích a literárněvědných studiích týkajících se ...
  • Veřejná správa v Bavorsku a památková péče 

   Hejdová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem bakalářské práce je představit systém památkové péče ve Spolkové republice Německo jako příklad organizace veřejné správy. Oblast kultury a památkové péče je v tzv. výlučné kompetenci jednotlivých spolkových zemí, ...
  • VEŘEJNÁ SPRÁVA VE SVOBODNÉM STÁTĚ BAVORSKO (PROBLEMATIKA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI) 

   Funda, František (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce je představit systém organizace veřejné správy ve Svobodném státě Bavorsko. Práce se soustředí na oblast dopravní problematiky. Specifikuje orgány a instituce, které mají pravomoc a působnost k ...
  • Victor Mirabeau a jeho koncepce lidských práv 

   Jírovcová, Stanislava (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předmětem této bakalářské práce jsou lidská práva v pojetí fyziokrata Victora de Mirabeau. Pro uvedení do širších souvislostí autorka prezentuje fyziokratickou školu v kontextu francouzského osvícenství, představuje čelní ...
  • Vila Miroslava Zátky, Husova 11 

   Vesecká, Denisa (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z nejvýznamnějších památek funkcionalistické architektury v jižních Čechách. Zaměřuje se na okolnosti vzniku, projektování a realizace vily obou pražských architektů Josefa Šlégla a Jaroslava ...
  • Vincenc Furch 

   Vacková, Anna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování recepce života a díla básníka Vincence Furcha a vytvoření přehledu o frekvenci vydávání jeho děl v určitých časových obdobích. Dále bude provedena analýza povahy Furchových ...
  • Víceslovná pojmenování v italštině se zvláštním zřetelem k typu N da N (ferro da stiro, campo da tennis aj.) 

   Štikarová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předmětem této bakalářské práce je zkoumání kompozit a víceslovných pojmenování a to především pojmenování typu N da N. Práce má dvě části. Teoretická část se zabývá definováním kompozit a víceslovných pojmenování, jejich ...
  • Vídeňská němčina v rodinách současných vídeňských Čechů 

   Ryklová, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá současnou podobou vídeňské němčiny ve vídeňské české societě, a to z pohledu kontaktové lingvistiky. Úkolem práce je postihnout vliv češtiny zejména na její lexikální stránku. V ...
  • Vliv antroposofie na české umění počátku 20. století 

   Lhotská, Karolina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Rudolf Steiner, zakladatel antroposofie, svým nadsmyslovým bádáním ovlivnil mnohá odvětví lidské činnosti, mezi nimi i umění. Bakalářská práce se zabývá vlivem jeho duchovní vědy především na malířství. Toto téma také ...
  • VLIV SRN NA PROMĚNY EVROPSKÉ INTEGRACE PO ROCE 2008 POHLEDEM ČESKÉHO TISKU 

   Mátl, Jan (Jihočeská univerzita, 2013)
   Spolková republika Německo, jako jeden z klíčových členů Evropské unie a eurozóny, v posledních letech ? zejména v souvislosti s od roku 2008 probíhající ekonomickou krizí ? poutá pozornost médií i politiků celého světa ...
  • Vltavotýnský poklad z doby na přelomu středověku a novověku 

   Kostková, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
   Ve své bakalářské práci Vltavotýnský poklad z doby na přelomu středověku a novověku se zabývám doposud málo známým vltavotýnským pokladem, nalezeným roku 1970 při rekonstrukci domu "U Modré hvězdy" na náměstí jihočeského ...
  • Volba polského krále Augusta II. Silného očima císařských vyslanců 

   Konrádová, Monika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce přináší nový pohled na volbu polského krále v letech 1696-1697. Vychází z korespondence Ferdinanda ze Schwarzenberku s císařským vyslancem v Polsku Karlem Juliem Sedlnickým z Choltic a slezským hrabětem ...
  • Volba pseudonymu Gabriely Mistralové: Gabriele D'Annunzio, Frederic Mistral a Gabriela Mistralová 

   Štěpánková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předmětem této bakalářské práce je volba pseudonymu chilské spisovatelky Gabriely Mistralové. Konkrétně se práce zabývá původem pseudonymu a mírou pravděpodobnosti jeho vytvoření z úcty Mistralové ke dvěma evropským ...