Now showing items 1-3 of 3

  • Korespondence města České Budějovice v roce 1560 

   Brožová, Michala (Jihočeská univerzita, 2014)
   Hlavním úkolem bakalářské práce s názvem ?Korespondence města Českých Budějovic v roce 1560? je přiblížení diplomatického styku města Českých Budějovic s panovnickým dvorem, nejvyššími zemskými úředníky a šlechtici z ...
  • Městská obec očima utrakvistického duchovního. Jiřík Tesák Mošovský a Český Brod 

   Koreš, František (Jihočeská univerzita, 2011)
   Předkládaná práce se zabývá životem kališnického(utrakvistického) duchovního Jiříka Tesáka Mošovského v městském prostředí českých zemí v 16. a 17. století. Předmětem zájmu byl především jeho myšlenkový svět a pohled na ...
  • Slavnostní vjezd Maxmiliána II. do Vídně roku 1552 

   Ivanega, Jan (Jihočeská univerzita, 2008)
   Předmětem zájmu předložené bakalářské práce je slavnostní vjezd Maxmiliána II. do Vídně v květnu 1552. Práce vychází z teoretických podnětů sociologických věd a okruhem zkoumaných otázek se hlásí k přístupům historické ...