Now showing items 1-4 of 4

  • Adam Pavel Slavata 

   Uhlíková, Patricie (Jihočeská univerzita, 2017)
   V bakalářské práci autorka popisuje životní osud jihočeského šlechtice Adama Pavla Slavaty (1603-1657) v kontextu událostí na počátku 17. století. Zaměřila se především na odlišné představy o životě mezi ním a jeho otcem ...
  • Městská obec očima utrakvistického duchovního. Jiřík Tesák Mošovský a Český Brod 

   Koreš, František (Jihočeská univerzita, 2011)
   Předkládaná práce se zabývá životem kališnického(utrakvistického) duchovního Jiříka Tesáka Mošovského v městském prostředí českých zemí v 16. a 17. století. Předmětem zájmu byl především jeho myšlenkový svět a pohled na ...
  • Telč v 17. století 

   Mareček, Jakub (Jihočeská univerzita, 2016)
   Za téma své bakalářské práce jsem si vybral historii města Telče v 17. století. Tuto dějinnou epochu jsem si vybral hlavně z toho důvodu, protože jí v dosavadním výzkumu dějin Telče bylo věnováno méně pozornosti. Nejprve ...
  • Tradiční prvky nizozemského krajinářství v malbě Roelandta Saveryho 

   Burešová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá osobností nizozemského malíře Roelandta Saveryho. Nejprve se věnuje zasazení jeho tvorby do historického a uměleckého kontextu. V této části je představena malířská tradice, ze které čerpá ...