Now showing items 1-2 of 2

  • Co je umělecká kritika? 

   Pospíšilová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce bude zaměřena na prozkoumání pojmu umělecké kritiky. V první části se autorka zaměří na představení základních typů aktivit, s nimiž je umělecká kritika spojována (výtka, interpretace, hodnocení apod.) a ...
  • Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca 

   Zrostlíková, Anna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat otázkou role čtenáře v umělecké komunikaci tak, jak byla rozpracována v teoretickém díle Umberta Eca. Práce bude zaměřená především na Ecův koncept modelového čtenáře coby textové ...