Now showing items 1-1 of 1

    • Trh práce v České republice a ve Francii 

      Veselá, Lenka (Jihočeská univerzita, 2012)
      Předmětem bakalářské práce "Trh práce v České republice a ve Francii" je analýza obou trhů práce a jejich komparace. Trh práce je ovlivněn strukturou ekonomiky, Česká republika je orientována především průmyslově a ...