Now showing items 1-3 of 3

  • Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers 

   Hesová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu Rozhoupaný dech od Herty Müllerové a kvalitou jejího jazyka. Ze začátku obsahuje krátké kapitoly, které patří k úvodu, jako životní příběh autorky, její nucené ...
  • Jazyk a styl románu Radky Denemarkové "Kobold" 

   Stachová, Milada (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je jazyková analýza dvojrománu současné české autorky Radky Denemarkové Kobold "Přebytky něhy/Přebytky lidí". Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část zachycuje kompozici, jelikož se ...
  • Migrationsliteratur oder Antiheldenroman. Michael Stavaričs <i>Stillborn</i>. 

   Maryšková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení rakouského spisovatele Michaela Stavariče a jeho děl do migrační literatury. Vzhledem k autorovu přestěhování se v raném věku z Brna do Vídně bude zmíněna problematika ...