Now showing items 1-2 of 2

  • Hmotná kultura jihočeských sídel raně novověké nižší šlechty 

   Faktor, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2008)
   Bakalářská práce Hmotná kultura jihočeských sídel raně novověké nižší šlechty se zabývá nemovitou a movitou hmotnou kulturou raně novověké nižší šlechty zmíněného regionu. Vychází z archeologických výzkumů, historických ...
  • Jindřichohradecký špitál u sv. Jana Křtitele v raném novověku 

   Lovětínská, Ivana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem předložené bakalářské práce je představení vývoje charitativních institucí na jindřichohradeckém panství završeným založením špitálu u sv. Jana Křtitele. Pro nastínění a pochopení kontextu byl v první části práce ...