Now showing items 1-2 of 2

  • Antropicky ovlivněné sedimenty krajiny Netolicka 

   Trávníková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato práce shrnuje výsledky paleoekologického výzkumu a představuje výsledky pylové analýzy z Netolic a jejího okolí. Provedena byla studie archeologické a palynologické literatury vztahující se k centrálním místům a krajině ...
  • Mladá Boleslav v raném středověku a její zázemí 

   Kraus, Miroslav (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce v první řadě shrnuje a mapuje dosavadní archeologické poznání raně středověkého osídlení v bezprostředním okolí hradského centra Mladé Boleslavi a Švédských šancí (k. ú. Chloumek). Jedná se arbitrárně vymezené území ...