Now showing items 1-2 of 2

  • Čarodějnictví na Třeboňsku v raném novověku 

   Krejčí, Lucie (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem předkládané bakalářské práce je problematika čarodějnictví na panství Třeboň v letech 1590-1783. Hlavní úkol je přiblížit a objasnit vztah mezi čarodějnictvím a lidovou kulturou na základě trestně právních pramenů ...
  • Ženská kriminalita v Táboře v 16. a 17. století 

   Šuláková, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá ženskou kriminalitou v Táboře v 16. a 17. století s užším časovým zaměřením do let 1523-1609. Stručně shrnuje právní normy raného novověku s důrazem na městské právo. Dále jsou zde ...