Now showing items 1-9 of 9

  • České Budějovice za stavovského odboje roku 1547 

   Koutský, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je objasnit postoj královského města Českých Budějovic ve stavovském odboji roku 1547. Důraz je kladen zejména na popsání vztahu mezi Českými Budějovicemi a králem Ferdinandem I. ...
  • Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513-1631(1684) 

   Drmlová, Iva (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předkládaná bakalářská práce "Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513 1631 (1684)" si klade za cíl představit pamětní knihu, která vznikla ve Voticích v 16. století a byla vedena i v 17. ...
  • Konflikty měšťanů v Českých Budějovicích v letech 1547-1560 ve světle Knihy svědeckých výpovědí 

   Sahula, Jan (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce Konflikty měšťanů v Českých Budějovicích v letech 1547-1560 ve světle Knihy svědeckých výpovědí si klade za cíl zrekonstruovat konflikty mezi obyvateli raně novověkého města, konkrétně královského města ...
  • Sňatek Adama II. z Hradce a Kateřiny z Montfortu 

   Říhová, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná práce se zabývá svatbou Adama II. z Hradce s Kateřinou z Montfortu. V souvislosti s raně novověkými sňatkovými strategiemi odůvodňuje výběr nevěsty, který hrál ve šlechtickém prostředí důležitou roli nejen pro ...
  • Spory mezi lhenickými měšťany v 18. století 

   Hunčovský, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této práce je představit spory mezi lhenickými měšťany, ke kterým docházelo během 18. století. Pro zasazení do kontextu byl nejprve stručně nastíněn dějinný vývoj tohoto městečka se zaměřením na raný novověk a následně ...
  • Svatba Jana mladšího Popela z Lobkovic a Bohunky z Rožmberka roku 1556 

   Smíšek, Václav (Jihočeská univerzita, 2019)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá sňatkem Jana mladšího Popela z Lobkovic a Bohunky z Rožmberka, který se uskutečnil 19. ledna 1556 na českokrumlovském zámku. Práce si klade za cíl na základě prostudované literatury ...
  • Vývoj osídlení Křemžské kotliny s důrazem na vrcholně středověké až raně novověké hmotné prameny 

   Haman, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá vývojem osídlení Křemžské kotliny a je podrobněji zaměřena na období středověké kolonizace a raného novověku. Na základě písemných pramenů, geografických dat, toponomastiky, a především archeologických ...
  • Zbraně v domácnostech měšťanů Volyně podle soupisu z roku 1551 

   Gajdoš, Patrik (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá zbraněmi v domácnostech města Volyně podle dochovaného soupisu ozbrojení z roku 1551. Klade si za cíl představit úroveň osobní výzbroje obyvatel v raně novověkém městě a interpretuje ...
  • Žena v Českých Budějovicích ve světle testamentů 

   Mrvková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce Žena v Českých Budějovicích ve světle testamentů zpracovává poslední vůle a v menší míře i vzdání majetku z let 1493-1550 uložené ve Státním okresním archivu České Budějovice. Dalším využitým pramenem je ...