Now showing items 1-1 of 1

    • Telč v 17. století 

      Mareček, Jakub (Jihočeská univerzita, 2016)
      Za téma své bakalářské práce jsem si vybral historii města Telče v 17. století. Tuto dějinnou epochu jsem si vybral hlavně z toho důvodu, protože jí v dosavadním výzkumu dějin Telče bylo věnováno méně pozornosti. Nejprve ...