Now showing items 1-2 of 2

  • Prachatické radniční budovy (č.p. 1 a 2-3) 

   Staňková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou obou prachatických radničních budov. Nejprve je představena Stará radnice. Autorka se zaměřuje na okolnosti jejího vzniku a především na výzdobu hlavního průčelí. Patřičná pozornost je ...
  • Proměny Benešova nad Černou. Urbanismus, sakrální a profánní architektura města 

   Černochová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce nazvaná Proměny Benešova nad Černou. Urbanismus, sakrální a profánní architektura města se zabývá stavebními dějinami a dějinami města, dnes městyse, Benešova nad Černou v období od středověku do raného novověku. ...