Now showing items 1-2 of 1

    cizí jazyk čeština; čeština pro cizince; cizinci v ČR; německy mluvící cizinci; výuka češtiny v německy mluvících zemích; učební materiály; slovník se cvičebnicí (1)
    Czech as a foreign language; Czech for foreigners; foreigners in the Czech Republic; German speaking foreigners; lessons of Czech language in German speaking countries; teaching materials; vocabulary book with exercises (1)