Show simple item record

dc.contributor.authorMatlasová, Hana
dc.date.accessioned2021-12-03T09:18:33Z
dc.date.available2021-12-03T09:18:33Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-06-28
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/18883
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectMezinárodní klasifikace funkčních schopnostícze
dc.subjectdisability a zdravícze
dc.subjectkvalita životacze
dc.subjectfaktory prostředícze
dc.subjectaktivity a participacecze
dc.subjectMultiple sclerosiseng
dc.subjectInternational Classification of Functioningeng
dc.subjectDisability and Healtheng
dc.subjectquality of lifeeng
dc.subjectenvironmental factorseng
dc.subjectactivity and participationeng
dc.titlePraktické využití metody Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v hodnocení celkové situace (tělesné, psychické, sociální a pracovní) u osob s roztroušenou sklerózoucze
dc.title.alternativePractical use of the International Classification of Functioning, Disability and Health in the assessment of the situation (body, psychic, social and working) of patients with multiple sclerosiseng
dc.typedisertační prácecze
dc.identifier.stag20488
dc.date.accepted2010-09-22
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePrevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorůcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeKřivohlavý, Jaro
dc.contributor.refereeSüssová, Jana
dc.contributor.refereeŠvestková, Olga
dc.description.defenceProtokol o obhajobě doktorské disertační práce Jméno studenta: Mgr. Hana Matlasová Školitel: prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. Název disertační práce: Praktické využití metody Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v hodnocení celkové situace (tělesné, psychické, sociální a pracovní) u sob s roztroušenou sklerózou Datum konání obhajoby: 22.9.2010 Průběh obhajoby: 1.Předseda komise seznámil studentku se členy komise. 2. Studentka představila svou práci formou prezentace MS Power Point. V prezentaci se soustředila na metodiku a výsledky práce, která se týkala problematiky MKF a osob s roztroušenou sklerózou. 3. Školitel seznámil komisi se závěry svého posudku. 4. Všichni přítomní oponenti také seznámili komisi s posudky a jejich závěry. 5. Otázky: a/ Jak vnímáte pojem adaptace? Re: jde fakticky o způsob přizpůsobení se jeho a rodiny. Aspektů, které hrají roli je celá řada, např.: výchova, vzdělání, věk. Flexibilita je různá a jde o individuální proces. b/ Jak se rehabilitují kognitivní funkce? Re: Např. pomocí trénování paměti pomocí metod Ing. D.Steinové (Česká společnost pro trénování paměti a mozkového joggingu). c/ Jaká byla spolupráce s posudkovými lékaři? Re: Lékaři, přestože byli pozváni a avízovali svou přítomnost,jejich spolupráce byla zcela minimální. d/ Pro jaký soubor probandů platí Vaše výsledky? Re: Soubor byl rozvrstven na všechny stupně roztroušené sklerózy. Hodnocení : prospěla 8 prospěla - 0 neprospěla - 0 zdržuji secze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record