Show simple item record

dc.contributor.advisorDolanská, Lenka
dc.contributor.authorBláha, Roman
dc.date.accessioned2021-12-03T12:25:23Z
dc.date.available2021-12-03T12:25:23Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-06-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/20186
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectnezletilícze
dc.subjectmladistvícze
dc.subjecttrestný čincze
dc.subjecttrestná činnostcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectskutekcze
dc.subjectnápadcze
dc.subjectstatistikacze
dc.subjectunderageeng
dc.subjectadolescenteng
dc.subjectdelicteng
dc.subjectcriminal acteng
dc.subjectpreventiveng
dc.subjectacteng
dc.subjectideaeng
dc.subjectstatisticseng
dc.titleKriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitěcze
dc.title.alternativeThe Criminality of Children and Youth with Paying Attention to Particularities in the Southern Bohemia's Communityeng
dc.typedisertační prácecze
dc.identifier.stag25630
dc.date.accepted2011-09-23
dc.description.departmentZdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePrevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorůcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakultacze
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeHoráček, Jaroslav
dc.contributor.refereeMrázová, Alžběta
dc.contributor.refereeSvatoš, Roman
dc.description.defenceProtokol o obhajobě doktorské disertační práce Jméno studenta: Mgr. Roman Bláha Školitel: doc. Ing. Lenka Dolanská, CSc. Název disertační práce: Kriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitě Datum konání obhajoby: 23.9.2011 Průběh obhajoby: 1. Předseda komise představil členy komise. 2. Student prezentoval svou práci pomocí MS Power Point. 3. Školitelka seznámila komisi s posudkem disertační práce. 4. Oponenti seznámili komisi se svými posudky. 5. Přečteny posudky dvou nepřítomných oponentů 6. Dotazy kladené studentovi: a) Zajímá mě otázka dědičnosti možných delikventních vloh. Jsou známy zkušenosti a odpovídající informace v rámci adopčních studií? Re: Transgenerační přenos. b) Jaké je procento úspěšnosti v oblasti delikventního jednání ve skupině mladistvých po proběhlém dlouhodobém pobytu ve výchovném zařízení? Re: Nevím. c) Na s. 74 uvádzate, že v r. 2000-2001 bola zaznamenaná najvyššia absolútna početnost páchateľov (nezletilých) - až 296%. Potom už počet klesal (až na hodnotu 135 v r. 2009). Vedeli byste zdůvodnit, prčo tá kulminácia v r. 2000-2001 a čím ten pokles? Re: Došlo ke změně kritéria trestního činnu krádeže, tím pádem úměle poklesla kriminalita. d) Jaký, dle Vašeho názoru, předpokládáte budoucí vývoj kriminality mládeže? Re: Celková kriminalita klesá (popisuje tabulku), do čísel může zasáhnout legislativa? e) V čem je příčina kriminality mládeže? Re: Dětem není věnována dostatečná pozornost, je to otázka rodiny. f) Jakou máte zkušenost se sociálním kurátory? Re: Zatím byla spolupráce dobrá. 7. Členové komise reagují připomínkami. 8. Hlasování Hodnocení: prospěl 7 prospěl - 0 neprospěl - 1 zdržuji secze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record