Recent Submissions

 • Dieta při fenylketonurii 

  Chyšková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
  V současné době není známa žádná metoda, jež by dokázala zcela vyléčit PKU. S poruchou a zvláštním typem látkové výměny, provázející toto onemocnění, se bude jedinec setkávat celý svůj život. Jedná se totiž o nezaměnitelný ...
 • Problematika záchrany života u vysoce infekčních pacientů 

  Gruntová, Petra (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tématem této bakalářské práce je "Problematika záchrany života u vysoce infekčních pacientů". Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část obsahuje kapitoly o vysoce infekčních pacientech, způsob přenosu ...
 • Integrace dětí s ADHD v předškolním věku 

  Hrdličková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
  Syndrom ADHD představuje poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou, která se projevuje již od raného dětství. Hlavním cílem je deskripce syndromu ADHD dětí v předškolním věku a identifikace, zda integrace je či není ...
 • Prevence v oblasti násilí u seniorů 

  Vochozková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2019)
  Násilí páchané na seniorech je v současnosti aktuálním tématem. Podstatné je, aby senioři měli alespoň základní množství informací o dané problematice. Dále pak jak situaci řešit a to buď v případě, kdy je násilí páchání ...
 • Drogy a návykové látky ve vybraném diagnostickém ústavu. 

  Hellerová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
  V České republice v institucionální péči není na téma drogy u mladistvých kladen dostatečný důraz, ani tato problematika není plošně zmapována. U dětí v institucionálních zařízeních přitom předpokládáme zvýšený výskyt ...
 • Alergeny v pracovním prostředí 

  Vaněček, Marcel (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce na téma alergenů v pracovním prostředí se dělí na dvě části. V teoretické části je popsána problematika alergických onemocnění, alergenů a bezpečnosti práce z obecného hlediska, praktická část se pak věnuje ...
 • Výživa vrcholových sportovců 

  Vachoutová, Petra (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce bylo zmapovat problematiku výživy vrcholových sportovců. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsme se zabývali výživou vrcholových sportovců ve srovnání s ...
 • Vliv vybraných doplňků stravy na výživový stav sportovců 

  Bočková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2019)
  Moderní svět s sebou nese řadu nových pohledů a možností ve výživě člověka. Tato práce se zabývá doplňky stravy a jejich užívání u sportovců. Zaměřuje se na ty sportovce, pro něž je sport neodmyslitelná součást života. ...
 • Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur v automatickém hemokultivačním systému 

  Žáková, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma vyšetření hemokultur v automatickém hemokultivačním systému. V teoretické části se věnuje zejména obecným pojmům přítomnosti bakterií v krvi a rozvoji sepse, dále popsání nejčastějších ...
 • Diagnostika nádorových a pigmentových afekcí kůže 

  Tichá, Lea (Jihočeská univerzita, 2019)
  Kůže je největším orgánem lidského těla. Je ochranným štítem proti nadměrnému teplu, světlu, poranění a infekci, reguluje tělesnou teplotu, slouží jako zásobárna vody a tuku a je i smyslovým orgánem. Velmi často se na kůži ...
 • Zajištění odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí 

  Sejk, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí. Pojem motocyklové závody zde byl zúžen pouze na disciplínu sajdkárkros. Kde vzhledem k povaze ...
 • Život Ukrajinců (včetně dalších vybraných národností) a jejich integrace v Jihočeském kraji 

  Polánková, Oksana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem mé bakalářské práce je popsat život Ukrajinců, Rusů a Kazachů na území České republiky, jak probíhá jejich integrace v jazykové, ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Konkrétně se zaměřuje na cizince, kteří žijí ...
 • Osobnost zdravotnického záchranáře a motivace pro výkon jeho povolání 

  Zaklová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce na téma "Osobnost zdravotnického záchranáře a motivace pro výkon jeho povolání" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou práce zdravotnického záchranáře a ...
 • Vláknina v prevenci chorob: Příjem u dospívajících a dospělých 

  Horbaniucová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2019)
  Téma bakalářské práce je Vláknina v prevenci chorob: příjem u dospívajících a dospělých. V teoretické části jsou základní informace o vláknině, o zdrojích vlákniny, o rozdělení vlákniny na rozpustnou a nerozpustnou a v ...
 • Vliv běžeckého lyžování na posturu dětí z pohledu fyzioterapie 

  Váchová, Klára (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářské práce se zabývá vlivem běžeckého lyžování na posturu dětí ve starším školním věku. V případě poruchy postury dítěte, může docházet ke špatné technice běhu na lyžích, a to může mít negativní vlivy na ...
 • Problematika sexuálních dysfunkcí u pacientů s nádorovým onemocněním 

  Hlavešová, Blažena (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce se věnuje problematice sexuálních dysfunkcí u pacientů s nádorovým onemocněním. Cíle práce: Zjistit vliv onkologického onemocnění na sexualitu nemocných a kvalitu jejich života, popsat problematiku sexuálních ...
 • Problematika pádů v domovech se zvláštním režimem 

  Resőová, Žaneta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na pády a jejich problematiku v domovech se zvláštním režimem. Cílem bylo zmapovat intervence a opatření, které se uplatňují v prevenci pádů pacientů/klientů v domovech se zvláštním režimem. ...
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu 

  Kučerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tématem předkládané bakalářské práce je pěstounská péče na přechodnou dobu. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část, kdy se v teoretické části věnuje vymezení pojmů v pěstounské péči na přechodnou dobu, adaptaci ...
 • Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu 

  Maryška, Jakub (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tématem bakalářské práce je Násilná kriminalita se zaměřením na šikanu. Cílem bakalářské práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty šikany, analyzovat četnost výskytu agresivního chování žáků a studentů ...
 • Motivace seniorů ke vzdělávání na Klatovsku 

  Řezanková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání seniorů, konkrétně z oblasti Klatovského okresu. Zaměřuje se na motivaci seniorů a možnosti vzdělávání na Klatovsku. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou. ...

View more