Show simple item record

dc.contributor.authorKlečka, Jan
dc.date.accessioned2021-12-06T14:06:52Z
dc.date.available2021-12-06T14:06:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-12-20
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/24565
dc.description.abstractSrovnali jsme selektivitu a účinnost čtyř metod běžně používaných ke sběru vodního hmyzu - pasti na principu vrše, krabicovou past, sběr síťkou a světelný lapač - s využitím velkého souboru dat o vodních broucích. Navrhli jsme používat časovou náročnost pro srovnání účinnosti, protože je použitelná pro jakoukoliv metodu. Výsledky se liší od srovnání založeného na vzorcích nebo jedincích, protože ne všechny metody jsou stejně náročné a stejně výnosné. Zjistili jsme, že většina rozdílů mezi metodami vychází z jejich velikostní selektivity. Také jsme identifikovali nejlepší protokol pro rychlé posouzení biodiverzity pomocí simulací krátkých průzkumů z našich dat abychom povzbudili vývoj efektivních postupů. Kombinace pastí na principu vrše a krabicové pasti poskytla nejvíce druhů, nicméně tyto rychlé průzkumy nezachytily v průměru více než 40% všech druhů v naší studii. Naše výsledky tedy ukazují, že dlouhodobé studie s využitím více metod jsou nezbytné pro měření diverzity v druhově bohatých sladkovodních biotopech.cze
dc.format9+8 s.
dc.format9+8 s.
dc.language.isoeng
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectvodní hmyzcze
dc.subjectbiodiverzitacze
dc.subjectvzorkovánícze
dc.subjectaquatic insectseng
dc.subjectbiodiversityeng
dc.subjectsamplingeng
dc.titleLazy ecologist's guide to water beetle diversity: Which sampling methods are the best?cze
dc.title.alternativeLazy ecologist's guide to water beetle diversity: Which sampling methods are the best?eng
dc.typerigorózní prácecze
dc.identifier.stag31296
dc.description.abstract-translatedWe compared the selectivity and efficiency of four methods commonly used to collect aquatic insects - activity traps, box trap, handnetting and light trap - using a large dataset on water beetles. We proposed to use time investment as a natural basis to compare efficiency, since it applies to any method. The results inherently differ from results based on samples or individuals because methods are neither equally demanding nor equally rewarding. We found that most differences between methods arise from their size selectivity. To boost the development of cost-effective protocols, we also identify the best designs for rapid bioassesment by simulating short surveys from the data. Combinations of activity traps and box trap give most species; however, these rapid surveys miss on average more than 40% of all species in our study. Our results therefore emphasize that long-term studies using multiple methods are vital for measuring diversity in species-rich freshwater habitats.eng
dc.date.accepted2013-02-27
dc.description.departmentPřírodovědecká fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineEkologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Přírodovědecká fakultacze
dc.thesis.degree-nameRNDr.
dc.thesis.degree-programEkologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record