Show simple item record

dc.contributor.advisorDolanský, Tomáš
dc.contributor.authorHrdlička, Lukáš
dc.date.accessioned2021-12-08T07:59:09Z
dc.date.available2021-12-08T07:59:09Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/30265
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek na téma 3D Atlas dřevin. Tyto stránky využívají dostupné technologie hypertextový značkovací jazyk HTML, kaskádové styly CSS, skriptovací programovací jazyk PHP, strukturovaný dotazovací jazyk SQL a využití Java appletu. Hlavním cílem a praktickou částí je vytvoření webových stránek obsahujících konkrétní názvy 20 až 40 dřevin, které jsou doplněny o jejich botanický popis a fotografie. Tyto fotografie je možné zobrazit ve 2D, nebo ve 3D pomocí aktivních nebo anaglyfových brýlí za použití již existujícího java appletu od pana Andrease Petersika. Webová stránka zahrnuje administrátorský přístup. Administrátor může vytvářet, upravovat a mazat názvy, texty a vkládat fotografie do databáze rovnou z webové stránky. Návštěvníci webu mají oprávnění vložit nový druh s textem a fotografií přímo z webové stránky, v důsledku rozvoje webu. Pro vkládání fotografií je vytvořen server, který je veřejně přístupný a obsahuje potřebný software. Webová stránka obsahuje pravidla pro vkládání 2D fotografií z důvodu, aby stránka a applet validně vygenerovali 3D obraz. Tím je umožněno vkládat fotografie širší komunitě uživatelů. Webová stránka je dostupná z domény http://home.pf.jcu.cz/ hrdlil01/index.phpcze
dc.format49 s. (73 515 znaků)
dc.format49 s. (73 515 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subject3Dcze
dc.subjectanaglyfcze
dc.subjectatlascze
dc.subjectdřevinycze
dc.subjectfotografiecze
dc.subjectwebová stránka.cze
dc.subject3Deng
dc.subjectanaglypheng
dc.subjectatlaseng
dc.subjectphotoeng
dc.subjecttreeseng
dc.subjectwebsite.eng
dc.title3D atlas dřevincze
dc.title.alternative3D atlas treeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag29858
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the creation of web pages on the topic of 3D Atlas of trees. This site uses technology available hypertext markup language HTML, CSS, PHP scripting programming language, structured query language SQL and the use of Java applets. The main objective and practical part is to create a website with specific names of at least 30 species, which are accompanied by a description and photographs. These photos can be viewed in 2D or in 3D using Anaglyph method using existing applet from Mr. Andreas Petersika. Website includes administration access. The administrator can create, edit and delete titles, text and upload photos to the database directly from the website. Visitors to the site have permission to insert a new kind of text and pictures directly from the website due to the development site. For posting photos is created server that is publicly accessible and contains the necessary software. Website contains rules for inserting 2D photos to page and applet validly generated 3D images. This allows upload photos wider community of users. The website is available in the domain http://home.pf.jcu.cz/ hrdlil01/index.htmleng
dc.date.accepted2013-05-28
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineInformační technologie ve vzdělávánícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record