Show simple item record

dc.contributor.advisorSvoboda, Rudolf
dc.contributor.authorFilípková, Hana
dc.date.accessioned2021-11-19T13:14:13Z
dc.date.available2021-11-19T13:14:13Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/3141
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá historií školy v Mezimostí v letech 19071947. Popisuje život na škole v době předválečné, válečné a poválečné. Na začátku práce jsem popsala život ve městě na začátku 20. století, poté období od roku 1907 do roku 1947. V jednotlivých kapitolách se konkrétně zaměřuji na žáky, školní výuku, vyučované předměty, učitelský sbor. Práce se dále zabývá slavnostními dny. V neposlední řadě se práce zaměřuje na pravidelné a výjimečné události. Tato bakalářská práce je zpracována především na základě školních kronik.cze
dc.format41
dc.format41
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectHistorie Mezimostícze
dc.subjectvzdělánícze
dc.subjectobecná školacze
dc.subjectvýukacze
dc.subjectučitelécze
dc.subjectžácicze
dc.subjectslavnostní dnycze
dc.subjectmimořádné události.cze
dc.subjectHistory od Mezimostíeng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectprimary schooleng
dc.subjectteacherseng
dc.subjectpupilseng
dc.subjectcelebrationseng
dc.subjectextraordinary events.eng
dc.titleČtyřicet let historie obecné školy v Mezimostí v letech 1907-1947cze
dc.title.alternativeForty years of school history in Mezimostí in the years 1907-1947eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag30776
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the history of the school in Mezimostí in the years 19071947. It describes life at the school at the time of the prewar, war and postwar. At the beginning, I described life in the early 20th century, after the period from 1907 to 1947. The individual chapters are specifically aimed at students, teaching staff, school subjects. The work focused on festival days. Finally, the work focused on regular and extraordinary events. This bachelor thesis is mainly based on school chronicleseng
dc.date.accepted2014-05-28
dc.description.departmentTeologická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogika volného časucze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Teologická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programVychovatelstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record