Show simple item record

dc.contributor.advisorPexa, Petr
dc.contributor.authorHřava, Jan
dc.date.accessioned2021-12-08T09:24:56Z
dc.date.available2021-12-08T09:24:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/31662
dc.description.abstract3D tisk je technologie, s jejíž pomocí se prostřednictvím specifického zařízení vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu. Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou na základě programové předlohy. Cílem bakalářské práce je zpracovat tuto novou technologii z pohledu softwarového vývojáře a designéra výrobků či součástek pomocí 3D aplikací se zaměřením na možné využití v oblasti technického vzdělávání. V práci budou představeny technické principy 3D tisku, přehled dostupného software a hardware, použitelných materiálů a návrh konkrétního výrobku včetně jeho praktické realizace. V rámci bakalářské práce bude ve spolupráci s vyučujícími odborných předmětů na vybraných technicky zaměřených středních školách Jihočeského kraje vytvořen návrh možného zařazení této technologie do výuky s problematikou souvisejících předmětů.cze
dc.format66
dc.format66
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subject3D tiskcze
dc.subjecttechnické vzdělávánícze
dc.subjectstřední školacze
dc.subjectnávrhcze
dc.subject3D printeng
dc.subjecttechnical educationeng
dc.subjecthigh schooleng
dc.subjectdrafteng
dc.title3D tisk a jeho využití v technickém vzdělávánícze
dc.title.alternative3D printing and its use in technical educationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag34241
dc.description.abstract-translated3D printing is a technology which by using a specic devices produce threedimensional objects from a suitable material. Print by layers is controlled by the control electronics based on the original data. The aim of this thesis is to describe this new technology from the perspective of a software developer and designer of products or components using 3D applications with a focus on the possible use in technical education. The work will present the technical principles of 3D printing, review the available software and hardware, usable materials and design of a specic product including its practical implementation. As part of this thesis in cooperation with teachers of specialized subjects at selected technically oriented high schools of South Bohemian Region, will be created a draft of possible inclusion of this technology in teaching with problems of related subjects.eng
dc.date.accepted2015-08-24
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineInformační technologie a e-learningcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record