Now showing items 1-1 of 1

    • Obtížný temperament v raném dětství 

      Bajgarová, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2017)
      Disertační práce se skládá z kvantitativní a kvalitativní části. V kvantitativní části práce byl řešen vztah mezi polymorfismy v genech pro MAO-A, COMT a serotoninový transportér, stresovou reakcí novorozence na odběr krve ...