Now showing items 1-3 of 3

  • Dialogické jednání jako možnost rozvoje osobnostních dispozic učitele 

   Nota, Josef (Jihočeská univerzita, 2014)
   Disertační práce s názvem Dialogické jednání jako možnost rozvoje osobnostních dispozic učitele je zaměřena na specifika a možnosti psychosomaticky orientované disciplíny Dialogické jednání s vnitřním partnerem v přípravě ...
  • Psychologické souvislosti hlasu a sebepojetí jedince 

   Nohavová, Alena (Jihočeská univerzita, 2012)
   Disertační práce je zaměřena na psychologické souvislosti mezi rozvojem hlasového projevu a vývojem sebepojetí jedince v psychosomatické hlasové výchově. Cílem je vytvoření teoretického konceptu, který s pomocí soustavy ...
  • Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole 

   Plachá, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem ...