Now showing items 1-1 of 1

    • Efektivní využití potenciálu bilingvního prostředí 

      Hovorková, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
      Disertační práce s názvem "Efektivní využití potenciálu bilingvního prostředí" je zaměřena na zmapování jak správných, tak špatných postupů při bilingvní výchově. Téma bilingvismu je v současné době velmi aktuální. V ...