Now showing items 1-1 of 1

    • Využití autorských nástrojů k tvorbě fyzikálních modelů a simulací 

      Koreš, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2014)
      Práce se zabývá možnostmi využití autorských nástrojů ve výuce fyziky, zejména při vytváření fyzikálních modelů a simulací, a jejich přínosem pro jednotlivé oblasti výuky. Využívání autorských nástrojů je v práci úzce ...