Now showing items 1-1 of 1

    • Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole 

      Plachá, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
      Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem ...