Now showing items 1-1 of 1

    • Sociální role "zastánce" jako významný faktor k eliminaci šikan na ZŠ 

      Kressa, Jiří (Jihočeská univerzita, 2017)
      Dizertační práce nabízí co nejpřesnější obraz "zastánců jako klíčových hráčů" v eliminaci šikany. Realizovaný výzkum a poznatky, vycházejí nejenom z množství zahraničních studií, ale také z praktických zkušeností členů ...