Show simple item record

dc.contributor.advisorLátal, Hynek
dc.contributor.authorHořejšová, Tereza
dc.date.accessioned2021-12-09T07:53:26Z
dc.date.available2021-12-09T07:53:26Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/35791
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá deskovým obrazem Ukřižování ze Skalice z období první poloviny 15. století. První část textu se věnuje dosavadnímu bádání, stavu dochování desky a ikonografii. V dalších kapitolách jsou popsány návaznosti skalické desky na českou tradici deskového malířství a vysvětleny vazby na vídeňskou deskovou malbu první poloviny 15. století, která byla spojená například s Hansem von Tübingenem, s Mistrem Fridrichova oltáře nebo s Mistrem Albrechtova oltáře. Následující část práce srovnává Ukřižování ze Skalice s dalšími českými deskovými obrazy s motivem Ukřižování. Poslední kapitoly se pak věnují otázce objednavatele, původu a funkce Skalického Ukřižování.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectumění 15. století; desková malba; Ukřižování Krista; Hans von Tübingen; Ukřižování ze Skalicecze
dc.subjectart of th15th century; panel painting; The Crucifixion of Christ; Hans von Tübingen; The Crucifixion from Skaliceeng
dc.titleUkřižování ze Skalice - slohové souvislosti a otázka proveniecze
dc.title.alternativeCrucifixion from Skalice - stylistic relationships and the problem of provenanceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag34911
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's work deals with the plaque painting, The Crucifixion from Skalice, from the period of the first half of the 15th century. The first part of the text is dedicated to the hitherto research, the condition of the plaque, and the iconography. In other chapters the links of plaques from Skalice to the Czech tradition of plaque painting are described. Also, the links to Viennese plaque painting, for example to Hans von Tübingenem, to the Master of the Fridrich altar or the Master of the Albrecht altar, from the first half of the 15th century are explained. The subsequent part of the work compares The Crucifixion from Skalice with other Czech plaque paintings with the motif "Crucifixion". The last chapter is, then, devoted to the question of the client, the origin and the function of the Skalice Crucifixion.eng
dc.date.accepted2016-06-16
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineDějiny uměnícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programObecná teorie a dějiny umění a kulturycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeŠroněk, Michal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record