Show simple item record

dc.contributor.advisorVolek, Tomáš
dc.contributor.authorKnoz, Oldřich
dc.date.accessioned2021-12-09T07:53:49Z
dc.date.available2021-12-09T07:53:49Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/35850
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je problematika zahraničně obchodních vztahů mezi Českou republikou a Španělskem. Hlavním cílem této práce je zhodnotit vývoj zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a vymezit hlavní faktory, který tento obchod ovlivňují. V teoretické části se práce zabývá, za pomoci literární rešerše, teorií mezinárodního obchodu, vymezení základních pojmů a vybraných organizací a smluv, které s mezinárodním obchodem souvisí. V praktické části se práce věnuje daným faktům ohledně českého zahraničního obchodu, španělského zahraničního obchodu, vzájemného zahraničního obchodu a faktorům ovlivňující vzájemný zahraniční obchod. V závěru jsou sumarizovány jednotlivá fakta o vývoji zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Španělskem. Práce obsahuje resumé ve španělském a anglickém jazyce.cze
dc.format82 s. (140 145 znaků)
dc.format82 s. (140 145 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectdovozcze
dc.subjectvývozcze
dc.subjectbilance zahraničního obchoducze
dc.subjectzahraniční obchodcze
dc.subjectprotekcionismuscze
dc.subjectimporteng
dc.subjectexporteng
dc.subjectforeign trade balanceeng
dc.subjectforeign tradeeng
dc.subjectprotectionismeng
dc.titleZahraničně obchodní vztahy České republiky a Španělskacze
dc.title.alternativeForeign trade relationship between the Czech Republic and Spaineng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag43755
dc.description.abstract-translatedThe principal topic of this bachelor's thesis is an issue of foreign trade relationship between the Czech Republic and Spain. The main target of thesis is evaluate a development of foreign trade between the Czech Republic and Spain and define main factors that affect this trade relationship. The theoretical part of the thesis inquires into theory of international trade, defining of basic terms and organisations and treaties which is being related to international trade on the basis of literary research. The practical part of the thesis is engaged in factors of the Czech foreign trade, Spanish foreign trade, mutual foreign trade and factors which is affecting mutual foreign trade. In the conclusion all facts about development of bilateral foreign trade between the Czech republic and Spain are summarized. The thesis also including summary in English and Spanish language.eng
dc.date.accepted2016-06-24
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineŠpanělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeProkop, Josef
dc.description.defenceStudent představil téma své bakalářské práce a zodpověděl dotazy navržené v posudcích.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record