Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorČarková, Klára
dc.date.accessioned2021-12-09T07:53:53Z
dc.date.available2021-12-09T07:53:53Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/35856
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je jazykový režim Evropské unie v praxi. Hlavním cílem práce je komparace dostupnosti dokumentů na webových stránkách Evropského hospodářského a sociálního výboru v češtině, francouzštině a angličtině. Teoretická část práce představuje základní informace o Institucionálním systému Evropské unie a příslušné zařazení Evropského hospodářského a sociálního výboru v něm. Dále je představena problematika mnohojazyčnosti Evropské unie, včetně jazykového režimu zmíněného orgánu. Po nezbytném teoretickém úvodu se následná praktická část práce věnuje vizuální podobě webových stránek a poté jejich detailnímu rozboru a analýze nalezených dokumentů. V závěru práce jsou zjištěné výsledky rozboru patřičně vyhodnoceny jak po kvantitativní, tak po kvalitativní stránce.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectjazykový režimcze
dc.subjectEvropská uniecze
dc.subjectEvropský hospodářský a sociální výborcze
dc.subjectmnohojazyčnostcze
dc.subjectdostupnost dokumentůcze
dc.subjectlanguage regimeeng
dc.subjectEuropean Unioneng
dc.subjectEuropean Economic and Social Committeeeng
dc.subjectmultilingualismeng
dc.subjectavailability of documentseng
dc.titleJazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Hospodářského a sociálního výborucze
dc.title.alternativeEU linguistic regime in practise: comparison of availability of documents in Czech, French and English on the website of the Economic and Social Comiteeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag43775
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the language regime of the European Union in practice. The focus of this bachelor thesis is the comparison of the availability of documents in Czech, French and English on the website of the European Economic and Social Committee. The theoretical part of this work focuses on basic information about the Union's institutional system with inclusion of the European Economic and Social Committee in it and it describes the issue of multilingualism of the European Union. The practical part deals with the visual appearance of the web pages and then with the analysis of the found documents. In the end, the obtained results of the analysis are accordingly evaluated both quantitatively and qualitatively.eng
dc.date.accepted2016-06-16
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineFrancouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDrsková, Kateřina
dc.description.defenceAutorka přehledně představila svoji práci a její závěry, popsala její cíle a míru jejich naplnění, aby ve svých přesvědčivých vyjádřeních jednoznačně potvrdila navržené hodnocení výborně.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record