Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorKuthanová, Kateřina
dc.date.accessioned2021-12-09T07:56:34Z
dc.date.available2021-12-09T07:56:34Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/36021
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie pojednává o rozdílné ústavní úpravě legislativní moci v České a ve Francouzské republice. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Teoretická část popisuje úpravu legislativní moci nejprve v České republice a poté ve Francouzské republice. V praktické části autorka nejprve provádí komparativní analýzu české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci, zhodnocuje míru její podobnosti a odlišnosti, poté se věnuje rozboru vybraných francouzských právních termínů a vytváří francouzsko-český glosář. Práci uzavírá francouzské résumé. Primárním cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že francouzský Parlament má v současné ústavní úpravě slabší postavení než ten český. Jejím sekundárním cílem je pak rozbor příslušné právní terminologie.cze
dc.format76 s. (158633 znaků)
dc.format76 s. (158633 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectÚstava ČRcze
dc.subjectÚstava FRcze
dc.subjectlegislativní moccze
dc.subjectparlamentcze
dc.subjectlegislativní procescze
dc.subjectkomparacecze
dc.subjectfrancouzská právní terminologiecze
dc.subjectrozbor právních termínůcze
dc.subjectConstitutioneng
dc.subjectlegislative power of the Czech Republiceng
dc.subjectlegislative power of the French Republiceng
dc.subjectparliamenteng
dc.subjectlegislative processeng
dc.subjectcomparaisoneng
dc.subjectFrench legal terminologyeng
dc.subjectanalysis of legal termseng
dc.titleKomparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologiecze
dc.title.alternativeComparative analysis of Czech and French constitutional regulation of the legislative power and analysis of relevant legal terminologyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag48188
dc.description.abstract-translatedThe thesis entitled Comparative analysis of Czech and French constitutional regulation of the legislative power and analysis of relevant legal terminology examines different constitutional regulation of the legislative power in the Czech Republic and the French Republic. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part describes the regulation of the legislative power firstly in the Czech Republic and then in the French Republic. In the practical part, the author first performs a comparative analysis of Czech and French constitutional regulation of the legislative power, she evaluates the degree of its similarity and difference, then she deals with the analysis of chosen French legal terms and she creates a French-Czech glossary. A French résumé is enclosed with the thesis. The primary aim of this thesis is to confirm or disprove a hypothesis that the French Parliament has a weaker position in the current constitutional regulation than the Czech one. The secondary aim of this thesis is to analyse the relevant legal terminology.eng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineFrancouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDrsková, Kateřina


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record