Show simple item record

dc.contributor.authorCukr, Jiří
dc.date.accessioned2021-12-09T07:59:05Z
dc.date.available2021-12-09T07:59:05Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-06-20
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/36173
dc.description.abstractPředkládaná rigorózní práce se zabývá osobností Františka Jana Kroihera (1871-1948). Ve své době představoval velmi angažovanou postavu ve veřejném prostoru, jejíž činnost byla nesmírně rozsáhlá a sahala od drobné práce na venkově po styky s příslušníky nejvyšších církevních a politických kruhů. Jednotlivé kapitoly sledují postupně Kroiherovo dětství a studia, dráhu jihočeského kněze, zapojení do reformních snah českého duchovenstva, práci v družstevní a hospodářské sféře, kariéru politika v agrární straně a jeho rozsáhlou činnost publicistickou a mecenášskou. Závěrečné části patří zhodnocení Kroiherovy osobnosti, nechybí seznam použitých pramenů a literatury, seznam zkratek, jmenný rejstřík a přílohy. Rigorózní práce vznikla na základě prospekce množství archivního materiálu, dobových tiskovin a odborné literatury.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKroihercze
dc.subjectFrantišek Jancze
dc.subjectkněžícze
dc.subjectpoliticicze
dc.subjectnárodohospodářicze
dc.subjectpublicistécze
dc.subjectmecenášicze
dc.subjectKroihereng
dc.subjectFrantišek Janeng
dc.subjectpriestseng
dc.subjectpoliticianseng
dc.subjecteconomistseng
dc.subjectpublicistseng
dc.subjectbenefactorseng
dc.titleBílá vrána v černém šatě. Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871-1948)cze
dc.title.alternativeWhite crow dressed in black. Life's journey of František Jan Kroiher (1871-1948)eng
dc.typerigorózní prácecze
dc.identifier.stag48955
dc.description.abstract-translatedThe present rigorous thesis is about the personality of František Jan Kroiher (1871-1948). He represented a very engaged person in a public area. His activity was very extensive and intervened in minor works in the country up to the contacts with the highest clerical and political circles. Individual chapters are devoted Kroiher´s childhood and study, career of the priest in the South Bohemia, his taking part in the reform efforts of the Czech clergy, work in a cooperative and economic sphere, a politic career in Agrarian Party and his extensive journalistic activities and sponsorship. At the end there is evaluation of Kroiher´s personality, followed by the list of sources and bibliography, index of names, a list of abbreviations and supplements. The rigorous thesis was based on prospecting quantity of the archival documents, period newspapers and literature. The present rigorous thesis is about the personality of František Jan Kroiher (1871-1948). He represented a very engaged person in a public area. His activity was very extensive and intervened in minor works in the country up to the contacts with the highest clerical and political circles. Individual chapters are devoted Kroiher´s childhood and study, career of the priest in the South Bohemia, his taking part in the reform efforts of the Czech clergy, work in a cooperative and economic sphere, a politic career in Agrarian Party and his extensive journalistic activities and sponsorship. At the end there is evaluation of Kroiher´s personality, followed by the list of sources and bibliography, index of names, a list of abbreviations and supplements. The rigorous thesis was based on prospecting quantity of the archival documents, period newspapers and literature.eng
dc.date.accepted2016-11-15
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineArchivnictvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-namePhDr.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeMarek, Pavel
dc.contributor.refereeRokoský, Jaroslav


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record