Show simple item record

dc.contributor.advisorŠroněk, Michal
dc.contributor.authorDrdáková, Kateřina
dc.date.accessioned2022-03-08T13:43:29Z
dc.date.available2022-03-08T13:43:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-23
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37868
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá českými historickými kraji od 17. do 19. století a jejich vyobrazením objevujícím se v českém výtvarném umění. Práce se zaměřuje například na grafický list univerzitní teze od Antonína Martina Lublinského, konkrétně na tezi Jana Felixe z Brandensteina, ve které je vyobrazeno patnáct českých krajů holdujících arcibiskupovi Janu Bedřichu z Valdštejna. Z grafických děl dále pokračuji ještě alegorickou Mapou Čech v podobě růže, která byla použita jako ilustrace pro knihu Krásy a bohatství České země od Bohuslava Balbína. Další kroky povedu k pomníkové tvorbě 19. století. Detailně se zaměřím na Pomník Františka I. nazývaný také jako Krannerova kašna. V poslední řadě se práce soustředí na výzdobu původní opony Národního divadla od Františka Ženíška. Hlavním cílem práce je ikonografická komparace vyobrazení personifikací krajů a sledování změn v jejich zobrazení a významu v kontextu doby habsburského absolutismu, českého barokního patriotismu a národního obrození.cze
dc.format59 s.
dc.format59 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKlíčová slova: Barokocze
dc.subjectUniverzitní tezecze
dc.subjectGrafikacze
dc.subjectKarlova univerzitacze
dc.subjectAntonín Martin Lublinskýcze
dc.subjectJan Felix z Brandensteinacze
dc.subjectPomníkcze
dc.subjectJosef Maxcze
dc.subjectCísař František I.cze
dc.subjectOpona Národního divadlacze
dc.subjectFrantišek Ženíšekcze
dc.subjectNárodní obrozenícze
dc.subject17.19. století.cze
dc.subjectKeywords: Baroqueeng
dc.subjectUniversity theseseng
dc.subjectgraphiceng
dc.subjectPrague Universityeng
dc.subjectAntonín Martin Lublinskýeng
dc.subjectJan Felix Brandensteineng
dc.subjectMonumenteng
dc.subjectJosef Maxeng
dc.subjectCísař emperor Francis I.eng
dc.subjectThe curtain of the National Theatereng
dc.subjectFrantišek Ženíšekeng
dc.subject17th to 18th century.eng
dc.titleIkonografie historických krajů v českém umění 17.-19. stoletícze
dc.title.alternativeIconography of the historical regions in the bohemian visual art from 17th to 19th centuryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag52074
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on Czech historical regions from the 17th to the 19th century. Mostly on their pictures, which are appearing in the Czech art. The thesis focuses, for example, on a graphic sheet of the university thesis by Antonín Martin Lublinský. And in particular on the thesis of Jan Felix of Brandenstein, which illustrates the fifteen Czech regions paying tribute to Archbishop Jan Bedřich of Wallenstein. From the graphic works I carry on with the allegorical Map of Bohemia in the shape of a rose, which was used as an illustration for the book The Beauty and Wealth of the Czech Lands by Bohuslav Balbín. The next part of this work will lead to the 19th century to the creation of monuments, precisely on the monument of Franz I., also known as the Kranner's fountain. Finally the work focuses on the decoration of the original stage curtain in the National Theater by František Ženíšek. I compare the regions within their illustrations and meaning. I will emphasize especially on the individual shifts that occurred in the context of the ruling Habsburg dynasty, Czech baroque patriotism and national revival.eng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineDějiny uměnícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programObecná teorie a dějiny umění a kulturycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeLátal, Hynek


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record