Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorČech, Stanislav
dc.date.accessioned2022-03-08T13:43:36Z
dc.date.available2022-03-08T13:43:36Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-10
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37875
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je srovnání ústavní úpravy územního uspořádání České republiky a Španělského království. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část je věnována nástinu historického vývoje ústavnosti v obou zemích a stručnému definování pojmů státní správy a samosprávy. Hlavní část této práce se zabývá rozborem územní organizace České republiky a Španělska. Důraz je kladen především na vnitřní strukturu územních celků a na jejich kompetence. Následuje komparativní analýza, v rámci níž jsou porovnány systémy obou zemí. Celá práce je uzavřena krátkým jazykovým rozborem a španělsko-českým glosářem, jehož sestavení je sekundárním cílem této práce. Resumé je psáno ve španělském jazyce.cze
dc.format71
dc.format71
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectkomparativní analýzacze
dc.subjectústavní právocze
dc.subjectstání správacze
dc.subjectsamosprávacze
dc.subjectcomparative analysiseng
dc.subjectconstitutional laweng
dc.subjectstate administrationeng
dc.subjectlocal administrationeng
dc.titleKomparativní analýza české a španělské ústavy se zaměřením na rozdíly dané odlišným správním uspořádáním státu a rozbor příslušné právní terminologiecze
dc.title.alternativeComparative analysis of Czech and Spanish constitution with focus on differences caused by different organization of state and analysis of relevant legal terminologyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag52090
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is a comparation of the constitutional adjustment of the territorial organization of the Czech Republic and the Kingdom of Spain. The whole thesis is divided into several chapters. The opening section is dedicated to the outline of the historical evolution of constitutionality of the both countries and to the brief definition of the terms of the state administration and the local administration. The main part of the thesis deals with the analysis of the territorial organization of the Czech Republic and Spain. The emphasis is put especially on the inner organization of the territorial units and their authority. This part is followed by the comparative analysis, in which the systems of both the countries are compared. The whole thesis is concluded with a short language analysis and a Spanish-Czech glossary of which formation is the secondary aim of this thesis. The résumé is written in Spanish.eng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineŠpanělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereePešková, Jana


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record