Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorHábrová, Zuzana
dc.date.accessioned2022-03-08T13:43:38Z
dc.date.available2022-03-08T13:43:38Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-10
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37877
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, španělském a anglickém jazyce na webových stránkách Eurofoundu. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou část tvoří popis institucionálního rámce Evropské unie, včetně stručného popisu jednotlivých orgánů a některých institucí a bližšího představení agentur. Následuje popis již konkrétní agentury, nadace Eurofound, a představení politiky mnohojazyčnosti a jazykového režimu EU. Praktická část obsahuje analýzu tří jazykových verzí oficiálních webových stránek nadace Eurofound a také podrobnou analýzu dostupnosti dokumentů pod odkazem Publikace. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v závěru celé práce. Součástí práce je také vícejazyčný glosář a španělsky psané resumé.cze
dc.format74 s.
dc.format74 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectEurofoundcze
dc.subjectEvropská uniecze
dc.subjectinstitucionální rámec EUcze
dc.subjectmnohojazyčnostcze
dc.subjectjazykový režim EUcze
dc.subjectEurofoundeng
dc.subjectEuropean Unioneng
dc.subjectinstitutional framework of the EUeng
dc.subjectmultilingualismeng
dc.subjectlinguistic regime of the EUeng
dc.titleJazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, španělském a anglickém jazyce na webových stránkách Eurofounducze
dc.title.alternativeEU linguistic regime in practise: comparison of availability of documents in Czech, Spanish and English language on the website of the Eurofoundeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag52092
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor thesis is: EU linguistic regime in practise: comparison of availability of documents in Czech, Spanish and English language on the website of the Eurofound. This work contains both theoretical and practical part. In the theoretical part there is a description of institutional framework of the EU, including a brief description of individual authorities and some institutions and closer introduction of agencies. Then follows a description of a particular agency, Eurofound foundation and introduction of policy of multilingualism and linguistic regime of the EU. Practical part contains an analysis of three linguistic versions of official websites of the Eurofound foundation and also a detailed analysis of availability of documents below Publications link. The results of this analysis are mentioned in the conclusion of the thesis. The paper also includes multilingual glossary and resumé in Spanish.eng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineŠpanělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeProkop, Josef


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record