Show simple item record

dc.contributor.advisorPetrů, Ivo
dc.contributor.authorPánková, Lucie
dc.date.accessioned2022-03-08T13:43:40Z
dc.date.available2022-03-08T13:43:40Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37878
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAF. Teoretická část této práce nejdříve popisuje institucionální systém Evropské unie, do něhož agenturu OLAF zařazuje. Následně představuje vývoj mezinárodní justiční spolupráce, a v souvislosti s tím vznik a fungování agentury OLAF zaměřující se na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Poslední kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na problematiku mnohojazyčnosti Evropské unie. Praktická část se zabývá nejdříve analýzou struktury internetových stránek agentury OLAF a následně srovnáním dostupnosti dokumentů v anglickém, českém a francouzském jazyce. Tato analýza je nakonec vyhodnocena v závěru práce. V úplném závěru praktické části byl vypracován tříjazyčný glosář pojmů souvisejících s problematikou ochrany finančních zájmů EU.cze
dc.format61 s. (77 607 znaků)
dc.format61 s. (77 607 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectEvropská uniecze
dc.subjectmezinárodní justiční spoluprácecze
dc.subjectOLAFcze
dc.subjectEvropský úřad pro boj proti podvodůmcze
dc.subjectfinanční zájmy Evropské uniecze
dc.subjectmnohojazyčnostcze
dc.subjectinternetové stránkycze
dc.subjectdostupnost dokumentůcze
dc.subjectglosářcze
dc.subjectEuropean Unioneng
dc.subjectinternational judicial cooperationeng
dc.subjectOLAFeng
dc.subjectEuropean Anti-Fraud Officeeng
dc.subjectfinancial interests of the European Unioneng
dc.subjectmultilingualismeng
dc.subjectwebsiteeng
dc.subjectavailability of documentseng
dc.subjectglossaryeng
dc.titleJazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách OLAFcze
dc.title.alternativeEU linguistic regime in practise: comparison of availability of documents in Czech, French and English language on the website of the OLAFeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag52093
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the EU linguistic regime in practice: comparison of availability of documents in Czech, French and English language on the website of the OLAF. (European Anti-Fraud Office) The theoretical part describes the institutional system of the European Union and the location of OLAF in this system. Afterwards, introduces the development of international judicial cooperation and, in connection with that, the formation and functioning of the agency OLAF, which is focused on the protection of financial interests of the EU. Last chapters of the theoretical part are aimed at the issue of multilingualism of the European Union. First of all, the practical part deals with an analysis of the structure of OLAF´s website. After that, it analyses and compares the availability of documents in English, Czech and French language on the above-mentioned website. The results of analysis are finally evaluated in conclusion. At the very end of the practical part, a three-language glossary of terms related to the issue of the protection of the EU´s financial interests, was drawn up.eng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineFrancouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeDrsková, Kateřina


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record