Show simple item record

dc.contributor.advisorPešková, Jana
dc.contributor.authorBulvová, Marcela
dc.date.accessioned2022-03-08T13:43:43Z
dc.date.available2022-03-08T13:43:43Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-24
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/37880
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "zvířata" v tištěných a internetových slovnících. Teoretická část popisuje lexikografii jako aplikovaný úsek nauky o lexikální zásobě. Dále se zabývá produkcí tištěných i elektronických jednojazyčných španělských, dvojjazyčných česko-španělských a španělsko-českých slovníků a porovnává jejich jednotlivé typy. Cílem praktické části je porovnat výskyt a rozsah 50 hesel z předem vymezeného korpusu ve vybraném tištěném a elektronickém slovníku a poznatky ověřit v korpusovém nástroji Treq.cze
dc.format73
dc.format73
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectlexikografická analýzacze
dc.subjectslovníkcze
dc.subjectheslové slovocze
dc.subjectnázvosloví zvířatcze
dc.subjectlexicographical analysiseng
dc.subjectdictionaryeng
dc.subjectheadwordeng
dc.subjectanimal nomenclatureeng
dc.titleLexikografická analýza hesel z tematické oblasti "zvířata" v tištěných a internetových slovnících.cze
dc.title.alternativeLexicographical analysis of words from the thematic field "animals" in the printed and internet dictionaries.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag52096
dc.description.abstract-translatedThe subject of this bachelor thesis is the lexicographical analysis of words from the thematic field "animals" in the printed and internet dictionaries. The theoretical part describes lexicography as applied section of study of vocabulary. It also deals with the production of both printed and electronic monolingual Spanish and bilingual Spanish-Czech and Czech-Spanish dictionaries and it compares their different types. The aim of the practical part is to compare 50 headwords from a predefined corpus in the selected printed and electronic dictionaries and to verify the findings in the corpus tool Treq.eng
dc.date.accepted2018-09-07
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineŠpanělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFilologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeAurová, Miroslava


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record