Show simple item record

dc.contributor.authorPikl, Miroslav
dc.date.accessioned2022-03-09T07:09:51Z
dc.date.available2022-03-09T07:09:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/39016
dc.description.abstractPráce si klade za cíl zhodnocení a mapování množství uhlíku alokovaného v nadzemní biomase dřevin a organominerálním půdním horizontu na plochách, které vznikly jako úložiště hlušiny po povrchové těžbě hnědého uhlí v oblasti Sokolovské uhelné pánve. Pro dosažení tohoto cíle jsou kombinována data získaná z pozemních měření, laboratorních analýz odebraných vzorků a data leteckého dálkového průzkumu, jmenovitě hyperspektrální data pro oblast viditelného a blízkého infračerveného záření a data leteckého laserového skenování. Vyhodnocení dat je založeno na digitální analýze obrazu, GIS modelování a multivariačních statistických metodách. Výsledky ukazují, že v rámci celého zájmového území (209 ha) je v nadzemní biomase porostů vzniklých cílenou rekultivací a spontánní sukcesí vázáno 7,6 tis. tun uhlíku a v půdním A horizontu pod porosty, v závislosti na metodě výpočtu, 8,1 až 12,2 tis. tun uhlíku. V rámci testovaných hypotéz byl prokázán 1/ statisticky významný negativní vztah (p < 0,01) mezi svažitostí terénu a množstvím půdního uhlíku, přičemž vyšší vliv se projevil pro skupinu listnatých porostů; 2/ statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v množství v půdě vázaného uhlíku pod skupinami listnatých a jehličnatých druhů i pod třídami druhů, nejvyšší pro olše (Alnus sp.) a borovice (Pinus sp.); 3/ statisticky významný vztah (p < 0,05) mezi množstvím uhlíku vázaného v půdě a v nadzemní biomase pro skupinu jehličnatých dřevin a třídu spontánní sukcese.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectpůdní uhlíkcze
dc.subjectnadzemní biomasacze
dc.subjectdálkový průzkum Zeměcze
dc.subjectrekultivace výsypekcze
dc.subjectsoil organic carboneng
dc.subjectabove ground biomasseng
dc.subjectremote sensingeng
dc.subjectreclamation of spoil heapseng
dc.titleHodnocení sekvestračního potenciálu vegetace/porostů rekultivovaných výsypek metodami DPZcze
dc.title.alternativeAssessment of the sequestration capacity of vegetation by remote sensing methods in areas of reclaimed mining dumpseng
dc.typedisertační prácecze
dc.identifier.stag55862
dc.description.abstract-translatedThe study aims at estimation and mapping the amount of carbon allocated in above ground biomass of wood and in organo-mineral soil horizon at sites where reclamation and spontaneous succession took place on spoil heaps after coal mining. Several categories of data have been used to meet the objectives, namely ground field measurements, laboratory analyses of soil samples, airborne hyperspectral data from VNIR region, and airborne LiDAR scanning data. The digital imagery analysis, GIS modeling and multivariation statistical methods were applied in data assessment. The results show that there is a 7 600 tons of carbon allocated in above ground wood biomass in the area of 209 ha, and 8 100?12 200 tons in the soil A horizon in the region of the same size. The results proofed: 1/ statistically significant negative relationships (p < 0,01) between slope and amount of soil carbon, where higher negative correlation was for broad leaved species; 2/ statistically significant difference (p < 0,05) between amount of soil carbon under broad leaved and needle classes and under different species, the highest between soils under Alnus sp. and Pinus sp.; 3/ statistically significant relationships (p < 0,05) between the amount of carbon allocated in the aboveground wood biomass and that in the soil A horizon under the needle leaved class and under the spontaneous wood vegetation.eng
dc.date.accepted2018-09-18
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineAplikovaná a krajinná ekologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programEkologie a ochrana prostředícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record