Show simple item record

dc.contributor.advisorDadejík, Ondřej
dc.contributor.authorPlášilová, Lenka
dc.date.accessioned2023-03-07T09:43:28Z
dc.date.available2023-03-07T09:43:28Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-09
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/40151
dc.description.abstractBakalářská práce se bude zabývat problematikou padělaných a stylově napodobených uměleckých děl, jejich identitou se zaměřením na teoretické problémy, které sebou existence uměleckých falz přináší. V práci budou nejprve představeny nejznámější příklady odhalených uměleckých falz a dále formulovány estetické a etické problémy, jimž fenomén uměleckého falza dal vzniknout. Důležitou součástí práce bude formulace problému identity uměleckého díla, především v rámci diskusí současné angloamerické estetiky. Základní publikací pro tuto práci bude Umění a falzum (2004) od Tomáše Kulky a jeho pojetí dualismu v estetické teorii. Kromě Kulkova přístupu zmiňuji ještě autory Nelsona Goodmana, Denise Duttona, Marka Sagoffa a Arthura Koestlera. Cílem práce je zhodnotit funkčnost uvedených přístupů k dané problematice.cze
dc.format63 s. (123 813 znaků)
dc.format63 s. (123 813 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectfalzumcze
dc.subjectumělecké dílocze
dc.subjectoriginálcze
dc.subjectpadělekcze
dc.subjectKulkacze
dc.subjectumělecká hodnotacze
dc.subjectestetický rozdílcze
dc.subjectforgeryeng
dc.subjectartworkeng
dc.subjectoriginaleng
dc.subjectfakeeng
dc.subjectKulkaeng
dc.subjectartistic valueeng
dc.subjectaesthetic differenceeng
dc.titleFenomén uměleckého falzacze
dc.title.alternativeThe phenomenon of artictic forgeryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag55426
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis will deal with the issue of counterfeit and stylishly imitated works of art, their identity with a focus on theoretical problems that the existence of falsified artworks brings. Firstly, the most famous examples of revealed artistic falsum will be introduced. Consequently, I will analyze aesthetic and ethical problems caused by the phenomenon of artistic falsification. An important part of this work will be formulation of artworks' identity problems, especially in relation to the Anglo-American aesthetics. One of the most important sources for this work will be a monograph by Tomáš Kulka: Umění a falzum (2004) and his conception of dualism in aesthetic theory. In addition to Kulka's approach, I will mention authors such as Nelson Goodman, Denis Dutton, Mark Sagoff and Arthur Koestler. The aim of this work is to evaluate a functionality of presented approaches to the given issue.eng
dc.date.accepted2019-06-18
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineEstetikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programObecná teorie a dějiny umění a kulturycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeKaplický, Martin


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record