Show simple item record

dc.contributor.advisorBílek, Petr
dc.contributor.authorVaníčková, Simona
dc.date.accessioned2023-03-07T09:43:40Z
dc.date.available2023-03-07T09:43:40Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-31
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/40190
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tematikou fanouškovství, konkrétně fanouškovskými komunitami fikčních kulturních děl. V první části mapuje postupný výzkum masových médií od 20. století a rozvoj přístupu k publiku konzumujícímu mediální sdělení. Shrnuje, že otázka recipientů masmediálních sdělení byla dříve vnímána jako otázka jednolité masy pod totální nadvládou kulturního průmyslu; s postupem času výzkum však prokázal diverzitu v publiku, jejímž výsledkem je různorodost vnímání mediálních sdělení. Od obecného přístupu přechází v druhé části ke zkoumání specifické skupiny v rámci publika, fanoušků. Nastiňuje měnící se vhled akademického světa do světa fanouškovství skrz komparaci různých prací o této tematice a informuje o obecných kvalitách fanouškovských komunit v různých časových vymezeních. Dochází k závěru, že při práci s fanouškovskými komunitami je nosné se zabývat tématy jako rezistence vůči kulturnímu průmyslu, komunitní aspekt fanouškovství, aktivita a pasivita fanouška, a jeho reprezentace na akademické půdě a v médiích samotných.cze
dc.format36 s. (83 073 znaků)
dc.format36 s. (83 073 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectpop-kulturacze
dc.subjectmasová kulturacze
dc.subjectmediální studiacze
dc.subjectstudium publikacze
dc.subjectfanouškovstvícze
dc.subjectfandomcze
dc.subjectpop-cultureeng
dc.subjectmass cultureeng
dc.subjectmedia studieseng
dc.subjectaudience studieseng
dc.subjectfanseng
dc.subjectfandomeng
dc.titleFanouškovství jako aktivní konzumace kulturycze
dc.title.alternativeFans As Active Culture Consumerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag55543
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the topic of fans, specifically fan communities surrounding cultural works of fiction. In the first part it maps out the progress of media studies in the 20th century and the research of audiences and their consumption of media messages. It summarizes that the question of media message reception had previously been viewed as a question of a uniform mass of people under the total control of the media industry; afterwards research proved diversity in the audience that resulted in a variety of media message perceptions. From this general approach it moves in the second part to examine a specific group within an audience, the fans. It outlines the gradual shifts in the way the academic world has viewed the fan world through the comparison of various works on this topic and it informs about the general characteristics of fan communities at various points in time. It concludes that while working with the subject of fan communities it is relevant to incorporate topics such as resistance against the cultural industry, the community aspect of being a fan, the activity and passivity of being a fan, and their representation in academia and in media messages themselves.eng
dc.date.accepted2019-08-28
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineKulturní studiacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeSkalický, David


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record