Show simple item record

dc.contributor.authorKavan, Štěpáncze
dc.contributor.authorKováčová, Luciacze
dc.contributor.authorPavličíková, Helenacze
dc.date.accessioned2021-03-01T15:10:12Z
dc.date.available2021-03-01T15:10:12Z
dc.date.issued2017slo
dc.identifier.issn1338-4880slo
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/457
dc.description.abstractČlánok skúma implementáciu vyučovania tém prvej pomoci v základnom vzdelávaní jako významnej formy bezpečnostného vzdelávania. V prvom rade je nevyhnutné, aby školy boli chopné poskytnúť prvé informácie v prípade zdravotných problémov alebo rizík ohrozujúcich život študentov a zamestnancov škôl. Ďalšou súčasťou vzdelávania študentov v oblasti prvej pomoci je získanie praktických spôsobilostí pri poskytovaní prvej pomoci. Okrem toho článok tiež obsahuje základné možnosti vzdelávania zameraného na problematiku prvej pomoci vo vzdelávacích programoch základného školstva. Kvôli komplexnému pochopeniu otázky vzdelávania v oblasti prvej pomoci sú spracované charakteristiky rozvoja prvej pomoci na školách . Použitou metódou výskumu je historicko-porovnávacia analýza.slo
dc.formatp. 29-38slo
dc.language.isosloslo
dc.publisherVysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciachslo
dc.relation.ispartofKošická bezpečnostná revue, volume 7, issue: 1slo
dc.subjectprvá pomoc, bezpečnostná výchova, vzdelávací program, ochrana ľudí pred aktuálnymi rizikami a núdzovými situáciamislo
dc.subjectFirst aid, security education, education programme, human protection under current risks and emergenciescze
dc.titleBezpečnostné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci na základných školách v Českej a Slovenskej republikeslo
dc.title.alternativeSecurity education in the area of first aid at primary schools in the Czech and the Slovak Republiccze
dc.typearticleslo
dc.identifier.obd43880839slo
dc.description.abstract-translatedThe study focuses to examining the implementation of the teaching of first aid topics in primary education as a significant form of safety training. First of all, it is compulsory for schools to be able to provide first in the event of health problems or risks to the life of students and school staff. The second issue covered in the education of students in first aid in order to gain the competence to provide first aid in practical life. Furthermore, the content of the study is characterized by the basic possibilities of education of the first aid issue in the education programmes of primary education. The characteristic of the development of first aid in schools is processed for a comprehensive understanding of the issue of first aid education. A historical-comparative analysis is used as a method of research.cze
dc.peerreviewedyesslo
dc.publicationstatuspostprintslo
dc.relation.publisherversionhttp://kbr.vsbm.sk/2017.htmlslo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record