Show simple item record

dc.contributor.advisorŠvec, Roman
dc.contributor.authorŠeflová, Dana
dc.date.accessioned2021-11-22T12:34:46Z
dc.date.available2021-11-22T12:34:46Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-05-14
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/4645
dc.description.abstractHlavním posláním bakalářské práce bylo analyzovat současnou situaci v ubytovacích a stravovacích službách v oblasti Železnorudska. Byl hodnocen počet, struktura a kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení a dále kvalita a množství poskytovaných služeb. Pro posouzení současné situaci, bylo provedeno dotazníkové šetření mezi návštěvníky regionu, dále řízené rozhovory s majitelem ubytovacího zařízení a pracovníkem Turistického informačního centra Železná Ruda. Jako třetí zdroj informací byly využity všechny dostupné informace o regionu a nakonec také vlastní pozorování a zkušenosti. Na závěr byla provedena syntéza všech získaných údajů a na základě získaný výsledků jsem vypracovala návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace.cze
dc.format84 s., 14 s. příloh
dc.format84 s., 14 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectcestovní ruchcze
dc.subjectubytovací a stravovací službycze
dc.subjecthotelcze
dc.subjectrestauracecze
dc.subjectnávrhycze
dc.subjectdoporučenícze
dc.subjectŽeleznorudskocze
dc.subjecttourismeng
dc.subjectaccommodation and catering facilitieseng
dc.subjecthoteleng
dc.subjectrestauranteng
dc.subjectsuggestionseng
dc.subjectintroductionseng
dc.subjectŽeleznorudskoeng
dc.titleAnalýza ubytovacích a stravovacích služeb v oblasti Železnorudskocze
dc.title.alternativeAnalysis of accommodation and catering services in the area Železnorudskoeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag14913
dc.description.abstract-translatedThe general aim of this bachelor thesis was to analyse the present circumstances in the accommodation and catering facilities in the area of Železnorudsko. The aim was to evaluate the number, structure and quality of accommodation facilities and of catering establishments as well as the quality and the number of provided services. To be able to consider the present circumstances, was carried out an investigation among the visitors of this area, next the interviews with the owner of accommodations facilities and with an employee of the Tourist Information Centre of Železná Ruda. The third source was all the available information about the area and finally also own observation and experience. Consequently was made a synthesis of the obtained data and on the grounds of the obtained results was worked up suggestions and introductions for the improvement of the present state.eng
dc.date.accepted2010-06-01
dc.description.departmentEkonomická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineObchodní podnikánícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Ekonomická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record