Now showing items 5-24 of 26

  • Developing views of proof of future primary school teachers 

   Samková, Libuše; Balko, Ludovít; Szarková, Dagmar; Tichá, Marie; Richtáriková, Dagmar (Slovak University of Technology in Bratislava, 2016)
   In our contribution we focus on the possibility to develop views of proof of future primary school teachers during a university course on arithmetic conducted in inquiry-based manner. We present our classroom interventions ...
  • Dialog skla a dřeva v Pošumaví 

   Vejsová, Věra (Česká sklářská společnost, 2015)
   Stať vychází z faktu, že vimperské mezinárodní sklářské workshopy nejen reflektují tradice pošumavského sklářství, ale specifický koncept „dialogů“ skla s dalšími materiály obohacuje interakci tradičního uměleckého řemesla ...
  • Digitální výzvy pro vizuální sociologii 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2015)
   V souvislosti s diskusemi, které se odehrávaly v průběhu výroční konference International Visual Sociology Association, se studie věnuje výzvám, které před vizuální sociologii kladou digitální technologie.
  • Do European tourists intend to revisit the same countries? Effect of satisfaction in European Union destinations 

   Štumpf, Petr; Vojtko, Viktor; Janeček, Petr (Routledge journals, Taylor and Francis LTD., 2020)
   A high level of tourist satisfaction is one of the most common goals of sustainable tourist destinations. The general assumption is that a higher level of tourist satisfaction leads to higher tourist loyalty to destinations ...
  • Do European tourists intend to revisit the same countries? Effect of satisfaction in European Union destinations 

   Štumpf, Petr; Vojtko, Viktor; Janeček, Petr (Routledge journals, Taylor and Francis LTD., 2020)
   A high level of tourist satisfaction is one of the most common goals of sustainable tourist destinations. The general assumption is that a higher level of tourist satisfaction leads to higher tourist loyalty to destinations ...
  • The echo of things: The lives of photographs in the Solomon Islands 

   Šimůnek, Michal (2015)
   Review article of the book Wright, Ch. 2013. The echo of things: The lives of photographs in the Solomon Islands. Durham & London: Duke University Press.
  • Imunitný tréning 

   Kukačka, Vladislav; Kimáková, Tatiana (RE-PUBLIC, 2020)
   Odborný článek je zaměřen na aktuální téma posilování imunitního systému. Vychází z imunitního tréninku, který v osmdesátých létech minulého století publikoval německý lékař Dr. Hermann Geesing s myšlenkou systematického ...
  • Interaktivní dokument a digitální etnografie. Zpráva ze světa nových technologií a inovativních přístupů v etnografii 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2014)
   V reakci na prudký rozvoj nových technologií řada sociálních vědců experimentuje s novými možnostmi sběru, analýzy a uchovávání dat a s novými způsoby šíření vědeckého poznání. Tato studie si klade za cíl představit oblast ...
  • Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen 

   Szalai, Daniel; Vojtová Vilhelmová, Lenka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016)
   Důležitost současnosti a jejích aktuálních témat, proces hledání. Výtvarné výstupy v časosběrném projektu na dané téma pod názvem Dopis nevinnému.
  • O technických obrazech v sociálních vědách 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2011)
   Recenzní stať antologie David ČENĚK – Tereza PORYBNÁ (eds.), Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 s., postihuje vybrané tendence, které formují postavení technických ...
  • Observing how future primary school teachers reason and generalize: the case of number triangles and Concept Cartoons 

   Samková, Libuše; Szarková, D.; Letavaj, P.; Tichá, Marie; Richtáriková, D.; Prašílová, M. (Vydavatel'stvo Spektrum STU, 2017)
   The contribution focuses on the possibility to use an educational tool called Concept Cartoons as a diagnostic instrument in problem solving and problem posing activities of future primary school teachers. The aim of the ...
  • Ohlédnutí za sedmi podobami badatelsky orientovaného vyučování matematice 

   Samková, Libuše; Bastl, null; Lávička, null (Vydavatelský servis, 2016)
   Tento příspěvek navazuje na třídílnou sérii Sedm podob badatelsky orientovaného vyučování matematice přednesenou na Setkání v roce 2014. V první části příspěvku se vracíme k podobě dané prostředím a představujeme podrobně ...
  • Pavel Klvač: Scenes of rural life, In our back yard, Closeness never too close, Rural dwellers and Backyard landscapes 

   Šimůnek, Michal (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2015)
   Review article of the books: Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské ...
  • Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. 

   Samková, Libuše; Novotná, Jarmila; Moraová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   The contribution presents some methodological issues related to a teaching experiment conducted under an educational research aiming at implementation of inquiry based mathematics education into university courses for ...
  • Polyvalentní úlohy v matematice 

   Samková, Libuše (Jednota českých matematiků a fyziků, 2020)
   Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě ...
  • Popularizace sociálních věd v kontextu digitálního a dialogického obratu 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2013)
   Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha ...
  • Poznámky k některým alternativním přístupům v českých sociálních vědách. Fotograficko-esejistická pentalogie o venkovech Drahanské vrchoviny. 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2013)
   Recenzní stať knih: - Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské sdružení ...
  • Preventívny a liečebný význam pohybových aktivít vo vyššom veku 

   Kukačka, Vladislav; Kimáková, Tatiana (RE-PUBLIC, 2020)
   Článek informuje o pozitivním vlivu přiměřených pohybových aktivit na tělesné systémy. Nezastupitelnou úlohu hrají pohybové aktivity v prevenci některých onemocnění a oslabení a významně se podílejí na léčbě těchto onemocnění. ...
  • Skrze knihu - Zeď nářků 

   Vilhelmová, Lenka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Autorská kniha není jen výtvarným dílem, ale i výsledkem hlubokého uvažování v mnoha rovinách. Prvotní platformou je filosofie „Hledání ztraceného místa“ v mnoha historických a filosofických komparacích. Tento základ, resp. ...
  • Slabozraká kniha o vizuální sociologii 

   Šimůnek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Recenze knihy Sztompka, Piotr. 2007. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON: Praha. 168 s.