Now showing items 13-26 of 26

  • Jak se potkat s názory svých studentů a být překvapen 

   Szalai, Daniel; Vojtová Vilhelmová, Lenka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016)
   Důležitost současnosti a jejích aktuálních témat, proces hledání. Výtvarné výstupy v časosběrném projektu na dané téma pod názvem Dopis nevinnému.
  • O technických obrazech v sociálních vědách 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2011)
   Recenzní stať antologie David ČENĚK – Tereza PORYBNÁ (eds.), Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 s., postihuje vybrané tendence, které formují postavení technických ...
  • Observing how future primary school teachers reason and generalize: the case of number triangles and Concept Cartoons 

   Samková, Libuše; Szarková, D.; Letavaj, P.; Tichá, Marie; Richtáriková, D.; Prašílová, M. (Vydavatel'stvo Spektrum STU, 2017)
   The contribution focuses on the possibility to use an educational tool called Concept Cartoons as a diagnostic instrument in problem solving and problem posing activities of future primary school teachers. The aim of the ...
  • Ohlédnutí za sedmi podobami badatelsky orientovaného vyučování matematice 

   Samková, Libuše; Bastl, null; Lávička, null (Vydavatelský servis, 2016)
   Tento příspěvek navazuje na třídílnou sérii Sedm podob badatelsky orientovaného vyučování matematice přednesenou na Setkání v roce 2014. V první části příspěvku se vracíme k podobě dané prostředím a představujeme podrobně ...
  • Pavel Klvač: Scenes of rural life, In our back yard, Closeness never too close, Rural dwellers and Backyard landscapes 

   Šimůnek, Michal (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2015)
   Review article of the books: Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské ...
  • Planning and conducting inquiry based mathematics course for future primary school teachers. 

   Samková, Libuše; Novotná, Jarmila; Moraová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   The contribution presents some methodological issues related to a teaching experiment conducted under an educational research aiming at implementation of inquiry based mathematics education into university courses for ...
  • Polyvalentní úlohy v matematice 

   Samková, Libuše (Jednota českých matematiků a fyziků, 2020)
   Příspěvek představuje úlohy otevřené ve smyslu otevřeného přístupu k matematice a jejich podtyp zvaný polyvalentní úlohy. Na základě formálního vymezení obou typů úloh text uvádí několik ilustračních příkladů v podobě ...
  • Popularizace sociálních věd v kontextu digitálního a dialogického obratu 

   Šimůnek, Michal (Filozofický ústav AV ČR, 2013)
   Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha ...
  • Poznámky k některým alternativním přístupům v českých sociálních vědách. Fotograficko-esejistická pentalogie o venkovech Drahanské vrchoviny. 

   Šimůnek, Michal (Časopis Biograf (Občanské sdružení), 2013)
   Recenzní stať knih: - Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života/ Scenes of rural life. Drnovice: Občanské sdružení Drnka. - Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře/ In our back yard. Drnovice: Občanské sdružení ...
  • Preventívny a liečebný význam pohybových aktivít vo vyššom veku 

   Kukačka, Vladislav; Kimáková, Tatiana (RE-PUBLIC, 2020)
   Článek informuje o pozitivním vlivu přiměřených pohybových aktivit na tělesné systémy. Nezastupitelnou úlohu hrají pohybové aktivity v prevenci některých onemocnění a oslabení a významně se podílejí na léčbě těchto onemocnění. ...
  • Skrze knihu - Zeď nářků 

   Vilhelmová, Lenka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013)
   Autorská kniha není jen výtvarným dílem, ale i výsledkem hlubokého uvažování v mnoha rovinách. Prvotní platformou je filosofie „Hledání ztraceného místa“ v mnoha historických a filosofických komparacích. Tento základ, resp. ...
  • Slabozraká kniha o vizuální sociologii 

   Šimůnek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Recenze knihy Sztompka, Piotr. 2007. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. SLON: Praha. 168 s.
  • Volunteering of people with disability 

   null, null; Marková, Aneta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2020)
   This article deals with the volunteering of people with disability. Currently, this issue is becoming of interest to both the expert and nonexpert population. The introduction focuses on the clarification of the research ...
  • Vzdělávání a výchova v oblasti dopravní bezpečnosti 

   Kavan, Štěpán; Kavan, Štěpán; Pavličíková, Helena; Felcan, Miroslav; Brumarová, Lenka (Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019)
   Příspěvek je zaměřen na problematiku bezpečnostního vzdělávání, zejména na konkrétní oblast vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě. Cílem příspěvku je základní vymezení a charakteristika dopravní bezpečnosti, která je ...