Now showing items 1-2 of 1

    fotografie, vizuální sociální vědy, sociologie venkova, veřejná sociologie, humanitní environmentalistika, Drahanská vrchovina, alternativní přístupy (1)
    photography, visual social sciences, rural sociology, public sociology, environmental humanities, Drahanská vrchovina micro-region, alternative approaches (1)