Now showing items 1-10 of 1

  budoucí učitelé 1. stupně ZŠ (1)
  Concept Cartoons (1)
  future primary school teachers (1)
  generalization (1)
  number triangles (1)
  podnětná výuková prostředí (1)
  reasoning (1)
  substantial learning environment (1)
  usuzování (1)
  zobecňování (1)