Show simple item record

dc.contributor.authorProstředník, Jancze
dc.contributor.authorKuželka, Vítězslavcze
dc.contributor.authorKovačiková, Lenkacze
dc.contributor.authorNovák, Jancze
dc.date.accessioned2021-03-04T17:48:52Z
dc.date.available2021-03-04T17:48:52Z
dc.date.issued2019cze
dc.identifier.issn1802-6842cze
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/683
dc.description.abstractArcheologický výzkum v areálu zámeckého parku objevil v roce 2016 relikt gotického kostela sv. Alžběty datovaný do 2. pol. 13. stol. Jde o jednolodní stavbu s pravoúhlým závěrem (délka 25 m, šířka lodi 13 m, šířka presbytáře 10,5 m). Kostel měl zřejmě staršího předchůdce – dřevěnou stavbu na kamenné podezdívce, pocházející z poloviny 13. století. Areál kostela byl zároveň místem pohřebním: vně zdi presbytáře byl nalezen hrob mladé ženy a 1,5 ročního dítěte, datované do 13. až 14. stol., v presbytáři se nalezly 3 hroby mužů s datací do 14. století. S vysokou pravděpodobností jde o příslušníky rodu Valdštejnů. Při archeologickém výzkumu hrobů v kostele sv. Alžběty bylo objeveno také několik zvířecích kostí. Především se jednalo o pozůstatky skotu a kura domácího v mladém i dospělém věku. Řeznické zásahy evidované na povrchu kostí přímo potvrzují zpracování masa těchto zvířat.cze
dc.formatp. 59-80cze
dc.language.isoczecze
dc.publisherNárodní muzeum v Prazecze
dc.relation.ispartofJournal of the National Museum, Natural History Series, volume 188/2019, issue: "Neuveden"cze
dc.subjectarcheologický výzkum, gotika, kostel s pravoúhlým presbytářem, 13.–14. století, Valdštejnové, kostnice, archeozoologie, dřevo, uhlíkycze
dc.subjectarcheological research, Gothic, church with rectangular presbytery, 13th–14th century, Lords of Wallenstein, animal bone remains, wood and charcoal remainseng
dc.titleArcheologický výzkum hrobů z kostela sv. Alžběty v Jilemnici ve světle environmentálních analýzcze
dc.title.alternativeArcheological research in graves of the Church of Saint Elisabeth of Jilemnice, in the light of environmental analysis in the light of environmental analysiseng
dc.typearticlecze
dc.identifier.obd43885509cze
dc.description.abstract-translatedArchaeological research in the area of the chateau park uncovered the relic of the Gothic church of St. Elisabeth, dated to the second half of the 13th century. It is a single-nave building with a rectangular finish (length 25 m, boat width 13 m, presbytery width 10.5 m). The church probably had an older predecessor - a wooden structure on a stone foundation, dating from the mid-13th century. At the same time, the church site was a burial place: a grave of a young woman and a 1.5-year-old child, dated 13th/14th century were found outside the presbytery wall. In the presbytery, there were 3 graves of men dating back to the 14th century. It is very likely that these are the Lords of the Wallenstein family. Archaeological research in graves in the Church of St. Elisabeth unearthed a small collection of animal bone remains. The occurrence of bones of young and mature cattle and domestic fowls, which are abundant in the archaeozoological assemblage, indicates the prevailing meat consumption of these animals. The butchering marks on their bones document removal of meat from the carcasses.eng
dc.peerreviewedyescze
dc.publicationstatuspostprintcze
dc.relation.publisherversionhttps://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5393cze


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record