Now showing items 1-1 of 1

    • Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace 

      Kapustka, Katarína; Eigner, Jan; Parkman, Marek; Řezáč, Milan; Přichystal, Antonín; Pokorný, Petr; Lisá, Lenka; Ptáková, Michaela; Světlík, Ivo; Kočárová, Romana; Metlička, Milan; Koštová, Nikola (Archeologický ústav AV ČR, 2020)
      Hlavním cílem textu je prezentace poznatků o nově nalezených lokalitách v horském prostředí Šumavy. Během terénní části výzkumu v letech 2011–2019 bylo zjištěno 30 nových nalezišť, které je možné chronologicky zařadit do ...