Now showing items 1-1 of 1

    • Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech 

      Vondrovský, Václav; Bumerl, Jiří; Sida, Petr; Ptáková, Michaela; Pták, Martin; Chvojka, Ondřej (Archeologický ústav AV ČR, 2018)
      Příspěvek rozšiřuje dosavadní skromné poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech. Jádrem práce je analýza nálezových souborů z výzkumů sídelních areálů v Dehtářích, Radčicích a na nově objevené lokalitě Mažice uskutečněných ...